Mobilarma Double Letter Series

Rostskydd

Mobilarma Double Letter Series är en serie högpresterande produkter som förebygger rostbildning.   Mobilarma-serien kombinerar utmärkt korrosionsskydd och miljömedvetenhet för en mängd olika tillämpningar, komponenter och förhållanden.

 

Mobilarma MT och Mobilarma LT är baserade på noggrant utvalda lösningsmedel med hög flampunkt och moderna, tekniskt avancerade korrosionshämmare.  Lösningsmedlet med hög flampunkt påverkar ökad täckningskapacitet vilket innebär lägre oljeförbrukning.   Mobilarma MT och LT är fria från tillsatt barium.  Mobilarma SF är en mineralbaserad olja som förebygger rostbildning. Den används normalt för skydd av plåt.

 

Egenskaper och fördelar 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Hög flampunkt smal skärning av lösningsmedel

Lägre avdunstning innebär lägre oljeförbrukning och förbättrade användningsvillkor för operatören

Effektivt avvattnings- och korrosionsskydd

Tar bort alla spår av fukt från komponenter för ett långvarigt rost- och korrosionsskydd

Förbättrad täckningskapacitet

Förbättrad produktanvändning och lägre produktförbrukning

Mycket brett användningsområde

Reducerade inventarier krävs. Kan användas i olika lagringsenheter med flera olika metoder

Tunna, transparenta robusta filmer

Gör det lättare att leta markeringarna på komponenterna

 

Användningsområden

Mobilarma MT är ett multifunktionellt rostskyddsförebyggande medel som ger medellångt skydd av komponenter av järn och legeringar under lagring och transport.  Det är särskilt lämpligt för skydd av högbearbetade precisionsdelar där tunga filmer inte är rekommenderade.

Mobilarma LT är för rostskyddsförebyggande medel för allmänna ändamål och ger medellångt till långsiktigt skydd för komponenter av järn eller legeringar. Den är särskilt lämpad för skydd under lagring av många typer av reservdelar t.ex. motorkomponenter, bildelar samt extruderade och bearbetade ytor.  Skyddsfilmen är mycket effektiv mot syra och andra aggressiva atmosfäriska ämnen.

Mobilarma MT och LT appliceras bäst genom doppning men de kan överflödas, sprayas eller borstas också.  Vid behov kan de tas bort med kolvätelösningsmedel eller lämpliga alkaliska rengöringsmedel.

Mobilarma SF är ett rostskyddsförebyggande medel till stålplåt, spolar, tråd och stänger som förbättrar smörjbarheten och vidhäftningen vid upprullning och uträtning.  Oljan kan användas med dopp, översvämning, spray eller elektrostatisk beläggningsenhet med blad.

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

MOBILARMA MT

Utseende, AMS 1738

Klar mörkbrun

Korrosionsskydd, inomhus, månader, ML

9 max

Korrosionsskydd, uthus, månader, ML

2 max

Densitet vid 15°C, kg/m3, DIN EN ISO 12185

813

Filmtjocklek, mikro m, AA Lab 227

0,8

Filmtyp, visuell

Lätt smörjfett

Flampunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, DIN EN ISO 2719

55 (min)

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, DIN EN ISO 3104

1,8

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx