Mobilube HD Plus

Smörjmedel för växellådor på fordon för tung drift

Mobilube HD-serien har hög prestanda och är ett smörjmedel för krävande tillämpningar, framställt av högpresterande basoljor och ett avancerat tillsatssystem. Dessa smörjmedel är framställda för fordonsanvändning inklusive för axlar för tung drift och slutväxlar där extrema tryck och tryckladdning kan förväntas. De rekommenderas av ExxonMobil för användningar där API GL-5 service krävs.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens tunga utrustningar ställer högre prestandakrav på smörjmedel för drivlinan. Högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster ställer allt högre krav på smörjmedel för att maximera utrustningens livslängd och minimera driftskostnaderna. Längre serviceintervaller ställer ytterligare krav på transmissionsoljor, vilket kräver effektiva system av basoljor och tillsatser. Mobilube HD-seriens smörjmedel för fordonsväxlat har utvecklats för att möta dessa utmaningar.  Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Lång livslängd på växlar och lager tack vare minimala avlagringar.

Förlängd livslängd för tätningar

Enastående skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot repning vid hög hastighet

Ökad lastbärande förmåga

Minskade underhållskostnader och längre livslängd för utrustning.

Utmärkt rost- och korrosionsskydd

Minskat slitage och längre komponentlivslängd

Effektiv smörjning vid låga temperaturer

Förbättrad startförmåga

Kompatibel med vanliga fordonstätningar och -packningar

Minimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

 

- Axlar för tung drift och slutväxlar som kräver prestanda enligt API GL-5-nivån

- Personbilar, lätta och tunga lastbilar och kommersiella fordon i landsvägstrafik

- Fordon och arbetsmaskiner inom: byggnads- och gruvindustrier, schaktning och jordbruk

- Andra tunga industri- och fordonstillämpningar med hypoidväxlar vid drift under förhållanden där hög fart/stötbelastning, hög fart/lågt vridmoment och/eller låg fart/högt vridmoment förekommer

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

API GL-5

X

X

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

Klass

SAE 80W-90

SAE 85W-140

Brookfield Viscosity vid -12°C, mPa.s, ASTM D2983

 

100000

Brookfield Viscosity vid -26°C, mPa.s, ASTM D2983

120000

 

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,5

27,5

Skjuvstabilitet (KRL 20h), mm2/s, CEC L-45-A-99

14

27

Viskositetsindex, ASTM D2270

97

97

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx