MORGOIL Series Oils

Premium cirkulationsoljor

Produktbeskrivning

MORGOIL® -serien är en grupp av högpresterande cirkulationsoljor för krävande tillämpningar som speciellt utvecklats för smörjning av glidlager i stångvalsverk tillverkade av Primetals Technologies. De är särskilt effektiva i system utsatta för vattenkontamination som exempelvis stödvalslager.  Därutöver uppfyller MORGOIL -produkterna Morgans avancerade specifikation för "super-demulgeringsförmåga"

 De goda resultat som MORGOIL® -seriens oljor haft med utrustning från Primetals Technologies härrör från deras balanserade sammansättning som ger utmärkt vattenavskiljning även under förhållanden med svår vattenkontamination.  Deras sammansättning ger också beständighet mot termisk oxidation och nedbrytning samtidigt som de skyddar metallytor mot rost och korrosion. MORGOIL -seriens höga viskositetsindex tryggar en robust oljefilm för hydrodynamisk smörjning även vid höga temperaturer.

 Genom sin resistens mot emulsions- och slambildning, bidrar MORGOIL® -seriens oljor till att hålla cirkulationssystem rena och minska belastningen på filtren. Fasta föroreningar separerar snabbt, vilket gör det möjligt att hålla oljan ren genom centrifugering, filtrering eller utfällning i tanken. MORGOIL -seriens oljor rekommenderas för cirkulationssystem med både enkel och dubbel tank.

 MORGOIL® -seriens oljor utnyttjar samma teknologi som oljorna i Vacuoline 100 -serien, vars beprövade egenskaper har gjort dem till förstahandsvalet för ägarna till utrustning från Primetals Technologies i hela världen.  MORGOIL® -serien är Primetal Technologies' förstahandsrekommendation för deras valsverksutrustning och de stöds av den gemensamma expertis och tekniska fälttjänster som Mobil och Primetals Technologies erbjuder.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Enastående vattenavskiljningsförmåga.

Snabb separation av vatten och föroreningar under oljans hela användningstid ger problemfri drift och mindre stilleståndstid

God beständighet mot oxidationsnedbrytning.

Förlängd oljelivslängd och minskade oljebyteskostnader.

Renare system och filter och minskade underhållskostnader.

Utmärkt rost- och korrosionsskydd

Utökat skydd och förlängd livslängd för utrustningen.

 

Användningsområden

MORGOIL® -seriens oljor rekommenderas i första hand, och används nästan uteslutande, för valsverk, inklusive:

 

  • Stödvalslager i valsverk, i synnerhet lagersystem med enkel- eller dubbeltank.
  •  

    Andra glidlagersystem med oljesmörjning med fullflöde och liknande applikationer i andra branscher, i synnerhet där lagren är utsatta för kraftig vattenkontaminering

Typiska egenskaper

Egenskap

MORGOIL 150 OIL

MORGOIL 220 OIL

MORGOIL 320 OIL

MORGOIL 460 OIL

MORGOIL 680 OIL

ISO VG -klass

150

220

320

460

680

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

1B

Vattenavskiljning, emulsion, vid 52°C, icke-EP oljor, ml, ASTM D 2711 (mod)

40

Vattenavskiljning, fritt vatten, vid 52°C, icke-EP oljor, ml, ASTM D 2711 (mod)

40

36

39

41

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,91

Densitet vid 15,6ºC, lb/USg, ASTM D 4052

0,89

0,89

0,9

0,9

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 82°C, ASTM D1401

15

20

25

30

35

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

280

288

286

296

318

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14,8

18,8

23,9

30,1

36,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

150

220

320

460

680

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-9

-6

-9

-6

-6

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

96

95

95

95

91

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på