Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Avancerad syntetisk motorolja

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 är en avancerad högpresterande syntetisk motorolja som framställts för att ge exceptionell rengöringsförmåga, slitageskydd och prestanda. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 har framställts av experter för att bidra till att öka livslängden och bibehålla effektiviteten på utsläppssystem i både bensin- och dieseldrivna bilar. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 uppfyller eller överträffar kraven för många ledande industri- och biltillverkarstandarder, som krävs för nyare moderna diesel- och bensindrivna personbilsmotorer.


Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 tillverkas med en äganderättsskyddad blandning av avancerade komponenter som framställts för att vara helt kompatibel med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och katalysatorerna för bensinmotorer (CAT). Mobil 1 ESP Formula 5W-30 har utvecklats för att leverera enastående prestanda och skydd i kombination med bränsleekonomifördelar. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Låg askhalt

Bidrar till att minska partikelavlagringar i dieselpartikelfilter

Låg svavel- och fosforhalt

Bidrar till reducera förgiftning av bensinkatalysatorer

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att minska avlagringar och slambildning för längre och renare motorlivslängd

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Låg oljeförbrukning

Mindre kolväteföroreningar

Förbättrade friktionsegenskaper

Bidrar till förbättrad bränsleekonomi

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

Snabba kallstarter och ultrasnabbt skydd

Bidrar till förlängd motorlivslängd

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 rekommenderas för alla typer av moderna bilmotorer, i synnerhet för de bensin- och dieselmotorer med höga prestanda som återfinns i de senaste personbilarna, SUV-fordonen och lätta transportfordonen.

     •  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 är speciellt lämplig för extrema förhållanden där konventionella oljors prestanda ofta är otillräckliga.

     •  Den rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygplansmotorer såvida detta inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2297

Chrysler MS-11106

GM dexos2

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SM Engine Test Requirements
API SN Engine Test Requirements

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

5W-30

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0.6

Densitet vid 15,6, °C, kg/l (ASTM D4052)

0,850

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

254

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,58

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

72,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-45

Viskositetsindex, ASTM D2270

164

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på