Mobil Delvac XHP™ ESP 10W-40

Dieselmotorolja för skydd av utsläppssystem

MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 är en syntetisk extra högpresterande dieselmotorolja som formulerats för smörjning av moderna högpresterande motorer med låga utsläpp, för krävande tillämpningar. Denna motorolja har framställts med högpresterande basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bibehållen viskositet vid höga temperaturer och låg avdunstning. Det nya avancerade tillsatssystemet har formulerats av experter för att ge lång motorlivslängd(1) och bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF). Produktens specifikationer gör Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 lämpligt för blandade fordonsparker.

(1) Välformulerade oljor, t.ex. Mobil Delvac, som uppfyller eller överträffar bransch- eller tillverkarspecifikationer kan bidra till att skydda motorer. Rådfråga fordonstillverkaren om optimalt oljeval. Faktiska resultat kan variera beroende på tillverkarens krav, motortyp och dess underhåll, användning och driftsförhållanden, samt vilken olja som använts tidigare.

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motoroljor. Kompakt motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar motoroljans termiska belastning. Olika lågutsläppsteknologier, såsom högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssystem kräver alla bättre oljeprestanda, inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning, avdunstning och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Den avancerad teknologin i Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 ger exceptionella prestanda, långa bytesintervall och skydd av avgassystem, inklusive sådana som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar innefattar:

* Välformulerade oljor, t.ex. Mobil Delvac, som uppfyller eller överträffar bransch- eller tillverkarspecifikationer kan bidra till att skydda motorer. Rådfråga fordonstillverkaren om optimalt oljeval. Faktiska resultat kan variera beroende på tillverkarens krav, motortyp och dess underhåll, användning och driftsförhållanden, samt vilken olja som använts tidigare.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Enastående skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning och oljenedbrytning

Ger förutsättningar för långa oljebytesintervall

Förebygger fastsättning av kolvringar

Utmärkt skydd mot slitage och skavning samt skydd mot cylinderpolering och korrosion.

1Bidrar till lång motorlivslängd

God skjuvstabilitet bibehåller viskositeten. Mycket låg flyktighet

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

Låg ask-, svavel- och fosforhalt

Bidrar till att skydda utsläppssystem, t.ex. DPF

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Bidrar till förbättrad pumpbarhet och oljecirkulation

 

Användningsområden

•  Dieselmotorer under krävande driftsförhållanden, inklusive Euro V/VI moderna lågutsläppsfordon, som använder sig av teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) och avgascirkulationssystem (EGR)

     •  Dieselmotorer för krävande driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar

     •  Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning

     •  Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsväg

     •  Arbetsmaskiner inom gruvdrift, byggnadsverksamhet och jordbruk.

 

(2) Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer för drift och oljebyten.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

DQC IV-18 LA

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

MACK EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MAN M 3775

MB-Approval 228.51

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-4.5


Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MAN M 3271-1 

MAN M 3575

IVECO 18-1804 TLS E9

MAN M 3477 
Scania Low Ash 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CJ-4

API CI-4

CATERPILLAR ECF-3

Cummins CES 20081

DAF Extended Drain

ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

JASO DH-2

API CI-4 PLUS

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

API CH-4

API CK-4

Cummins CES 20086

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,861

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13.7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

91

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

Viskositetsindex, ASTM D2270

153

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com