Mobil Delvac XHP LE 10W-40

Dieselmotorolja med extra hög prestanda

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 är en syntetisk dieselmotorolja med extra höga prestanda som utformats för smörjning av moderna, högpresterande motorer med låga utsläpp som används i krävande tillämpningar. Denna motorolja är utformad med hjälp av högklassiga basoljor som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer samt stabil viskositet och flyktighetskontroll vid höga temperaturer. Det nya avancerade tillsatssystemet är skickligt utformat för att bidra till att förlänga avgasreningssystemets livslängd och bibehålla dess effektivitet inklusive applikationer med dieselpartikelfilter (DPF). Dieselpartikelfilter (DPF) används av många lastbilstillverkare för att uppfylla utsläppskraven Euro IV och Euro V.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motoroljor. Kompakt motordesign, användning av turboladdare och mellankylare ökar smörjoljans värmebelastning. Motorer med lågutsläpps-teknologier, såsom högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssystem, kräver bättre oljeprestanda inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning, avdunstning och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Den avancerade teknologin i Mobil Delvac XHP LE 10W-40 ger exceptionella prestanda, långa bytesintervaller och skydd för avgassystem inklusive de system som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Nyckelegenskaperna innefattar:

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
Enastående skydd mot oljeförtjockning, högtemperaturavlagringar, slambildning och oljenedbrytning Ger förutsättningar för långa oljebytesintervall
Bidrar till att skydda mot ringfastsättning
Enastående slitage- och repskyddsegenskaper samt skydd mot cylinderpolering och korrosion Bidrar till längre motorlivslängd
Skjuvstabil tack vare bibehållen viskositet Mycket låg avdunstning Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning under driftsförhållanden med hård belastning och höga temperaturer
Låga ask-, svavel- och fosforhalter Bidrar till att skydda avgassystemets komponenter såsom system utrustade med DPF
Enastående lågtemperaturegenskaper Bidrar till förbättrad pumpbarhet och oljecirkulation
Bättre slitageskydd vid start

 

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning från europeiska tillverkare.
  • Moderna hårt belastade motorer inklusive de utrustade med DPF (dieselpartikelfilter).
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägstrafik och modern entreprenadutrustning.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

DEUTZ DQC IV-10 LA

MAN M 3477

MB-Approval 228.51

MB-Approval 235.7

MTU Oil Category 3.1

Ford WSS-M2C944-A


Mobil Delvac XHP LE 10W-40 rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

MAN M 3277 CRT

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CI-4

DAF Extended Drain

RENAULT TRUCKS RGD

RENAULT TRUCKS RXD

ZF TE-ML 04C

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE klass

10W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874

1,0

Densitet @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052

0,865

Flampunkt, °C, ASTM D 92

228

Viskositet, ASTM D 445
 

mm²/s vid 100°C

13,0

mm²/s vid 40°C

85

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-39

Totalt bastal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

12

Viskositetsindex, ASTM D 2270

153

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com