Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Högpresterande motorolja

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 är en högpresterande motorolja med låg askhalt, som framtagits för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 erbjuder utmärkta prestanda både vid låga och höga arbetstemperaturer och ett långvarigt motorskydd. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

  • Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos dieselpartikelfilter och katalysatorer
  • Skyddar motorer mot slitage och bildning av avlagringar
  • Bidrar till förbättrad bränsleekonomi genom minskad friktion
  •  

    Lämplig för användning i såväl bensin- och dieseldrivna personbilar som lätta kommersiella fordon

Användningsområden

dexos2™ krävs från 2010 för alla nya GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel- och bensinmodeller. GM/Opel har meddelat att dexos2™-specifikationen är bakåtkompatibel med äldre GM/Opel-specifikationer (GM-LL-A-025 och GM-LL-B-025).  Majoriteten av GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel- och bensinfordon kan använda dexos2™-oljor.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

GM dexos2

 

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

VW 505 00

VW 505 01

 

Denna produkt är av följande kvalitetsnivå, men inte godkänd:

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

 

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande branschspecifikationer:

ACEA C3

API SL

API SM

API SN

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

5W-30

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

68

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,08

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx