Mobil Super 3000 XE1 5W-30

Syntetisk motorolja

Mobil Super 3000 Formula XE1 5W-30 är en högpresterande motorolja med låg askhalt, som utvecklats för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 bidrar till att bibehålla effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensinfordon. Ger lång driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning Denna produkt ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer och snabb oljecirkulation i motorn.

 

Egenskaper

Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensinfordon.

Medger lång driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning

Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer och snabb oljecirkulation i motorn.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 har utvecklats för att uppfylla de senaste kraven för motoroljor och är kompatibel med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och alla katalysatorer för bensinmotorer. Den erbjuder utmärkta prestanda både vid mycket låga och mycket höga arbetstemperaturer och långvarigt motorskydd mot slitage och slambildning. Produkten rekommenderas för BMW fordon som kräver BMW LL-04.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 229.52

BMW Longlife 04

MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C3

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,0

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

69,2

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,08

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com