Expertise – Mertz

 • Mål: Bränslebesparing
 • Lägre bränsleförbrukning - 2,544 kg mindre koldioxidutsläpp.*
 • Bränslebesparing i genomsnitt 2,0 %**
 • Kostnadsbesparing: 8,454 kr
I samarbete med Mercedes-Benz Sverige AB i Malmö och Mertz Transport AB ville vi undersöka bränslebesparingens ekonomiska effekt för deras bilpark. Testerna startades i december 2013 och varade t.o.m. oktober 2014. Mercedes kräver en motorolja som uppfyller specifikationen MB 228.51 för deras tunga lastbilar Actros.
 
Både Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40 och Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppfyller de föreskrivna specifikationerna, och genom att byta från Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 till Mobil Delvac 1 LE 5W-30, erhålls alla fördelar med en lågviskös olja och mindre energiförbrukning i motorn.
 
Mertz har en flotta med 115 lastbilar från olika tillverkare, men i vårt test tittade vi på två nya Mercedes Actros Euro V, och resultaten registrerades i systemet MB Fleetboard. Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 användes i den ena lastbilen och Mobil Delvac 1 LE 5W-30 i den andra. Bilarna kördes samma sträcka med samma last från Malmö till Göteborg.
 
ExxonMobil:s rekommendation skulle ge en årlig besparing på 8 454 kr per bil.
 
Fördelen med en övergång till en olja med lägre viskositet, Mobil Delvac 1 LE 5W-30, är att motorn får ett lättare arbete än med en olja 10W-40 under uppstart och körning, och förbrukar därför mindre energi. Detta betyder lägre bränsleförbrukning och bättre driftsekonomi. Som första steg i att uppnå dessa besparingar rekommenderar vi byte från Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 till Mobil Delvac 1 LE 5W-30.
 
* Beräknat CO2-utsläpp baserat på utsläppsfaktor 2,65 kg CO2 per liter dieselbränsle (källa: DEKRA, Tyskland).
** Detta bevis av prestanda baseras på en enskild kunds erfarenheter. Faktiska resultat kan variera med fordonstyp, användning, driftsförhållanden och de speciella oljeviskositeterna.

 • Mobil Delvac™ motoroljor

  Det finns ett Mobil Delvac™-smörjmedel för varje dieselmotorbehov, från heavy-duty-oljor till fetter och kylvätskor.

  Läs mer
 • Mobil Delvac™ Expertkunskaper

  Mobil Delvac™ är åkeriägarnas och chaufförernas val. Ta reda på vad de säger om våra produkter.

  Läs mer