Expertkunskaper - PetroChina

 • Mobil Delvac 1™ 5W-40 och teknisk service sparar mer än 12 000 USD årligen
 • Kinesiska North-Benz 2629 lastbilsmotorer
 • Vagnpark hos PetroChina Sichuan, Logging Company, Kina.
 • Mobil-kund sedan 2003

Mål 

Att säkerställa att vagnparken körs utan smörjningsproblem under krävande förhållanden på skogsavverkningsplatser. Att minska de långsiktiga driftskostnaderna genom att förlänga motorns livslängd och sänka driftskostnaderna.
 

Situation 

Det finns fyra kinesiska North-Benz 2629 lastbilar och två Perterbilt lastbilar i den första vagnparken hos SLC (Sichuan Logging Company), som är ett av de främsta skogsavverkningsföretagen i Kina. SLC-bilarna körs på krävande avverkningsplatser i nordvästra Kina. Temperaturerna vid avverkningsplatserna är över 40 °C på sommaren och under -40 °C på vintern, ofta med kraftigt snöfall eller regn på platån. Motorerna måste ofta arbeta kontinuerligt i mer än 60 dagar under avverkningsperioden.
 

Lösning 

SLC begärde professionell hjälp från Mobil™ och 2003 började Mobil Delvac 1 5W-40 användas i dessa lastbilar. Mobils smörjmedelstekniker införde också teknisk service på plats, med instruktioner för smörjmedelsanvändning och utbildning för att förbättra smörjningskunskaperna och underhållsmetoderna. Alla lastbilar övervakades med regelbundna motorinspektioner.
 

Resultat 

Med professionell Mobil teknisk service och skyddet från MobilDelvac 1 5W-40, kunde alla lastbilsmotorer fortsätta fungera korrekt utan några smörjningsproblem. De övergripande kostnaderna minskade avsevärt och SLC:s produktion säkrades och förbättrades.
 

Vinst 

Sedan man började använda Mobil Delvac 1 5W-40 under 2003, har man sparat 12 684 USD varje år. Det beror på:

 • Lägre dieselförbrukning
 • Lägre smörjmedels- och filterförbrukning
 • Sänkta underhållskostnader

 • Mobil Delvac™ motoroljor

  Det finns ett Mobil Delvac™-smörjmedel för varje dieselmotorbehov, från heavy-duty-oljor till fetter och kylvätskor.

  Läs mer
 • Mobil Delvac™ Expertkunskaper

  Mobil Delvac™ är åkeriägarnas och chaufförernas val. Ta reda på vad de säger om våra produkter.

  Läs mer