Tillförlitlighet, prestanda och livslängd hos fordonets drivlina är i sista hand beroende av en extremt tunn smörjmedelsfilm som skiljer rörliga delar åt och minskar friktionen. Genom att välja rätt Mobil Delvac™ syntetisk motorolja i vårt utbud skyddar du motorn från de skadliga effekterna av sot och andra föroreningar. Mobil Delvac ger dig maximal livslängd hos tung utrustning, oavsett om den används i avancerade motorer med låga utsläpp eller hårt arbetande äldre motorer.
  • Mobil Delvac 1™: En video med Fort Worth Carrier som visar en motorinspektion efter 2,9 miljoner km

    Se en 10 år gammal dieselmotor som tas ur fordonet och kontrolleras för slitage och renhet, och hur Mobil Delvac 1 gör ett sitt jobb med att skydda denna motor vid 2,9 miljoner kilometer.

    Kolla nu
  • Monograde vs Multigrade: Ett test med olika oljor som hälls upp sida vid sida vid -5 °C

    Se skillnaden mellan en monograde- och en multigrade-olja vid köldgrader och varför multigrade-oljor klarar kraven för viskositet bättre vid låga temperaturer.

    Kolla nu

Mobil Delvac™

Det finns ett Mobil Delvac™-smörjmedel för varje dieselmotorbehov, från heavy-duty-oljor till fetter och kylvätskor.