Kontakta oss

ExxonMobil Sverige AB ingår i ExxonMobilkoncernen. I Uddevalla producerar ExxonMobil Petroleum & Chemical smörjmedel för den bland annat den Skandinaviska marknaden. Tillsammans med ExxonMobil Petroleum & Chemical marknadsför ExxonMobil Sverige AB smörjmedel och kemiska produkter för den svenska marknaden. I Sverige finns ca 70 anställda och verksamheten startade redan år 1900.

Teknisk support

För teknisk support gällande produkter, applikationer och service kan du kontakta oss antingen genom formuläret ”Kontakta oss” 
eller genom att ringa 0200-810378.
Observera att vår tekniska support sker på engelska. Du kan även nå oss via email på