Mobil Almo 500 Series

Luftverktygsoljor

Mobil Almo 500-serien är högpresterande produkter av premiumkvalitet, huvudsakligen avsedda för smörjning av tryckluftdrivna stenborrar vid arbete under marken samt i ytnära gruvdrift. Oljorna i Mobil Almo-serien är tillverkade från högkvalitativa basoljor och additiv, vilket ger utmärkt kemisk stabilitet och gott skydd mot slitage och korrosion. De erbjuder en optimal balans av vidhäftning, men är ändå tillräckligt emulgerbara för att fånga upp fuktighet som transporteras i luftströmmen, varigenom vattnets negativa effekter som slitage och korrosion minskas. De bildar inga hartsavlagringar som skulle kunna orsaka trög ventilfunktion. Även i närvaro av vatten har oljorna i Mobil Almo 500-serien synnerligen goda metallvätande egenskaper, varigenom kontinuerliga oljefilmer behålls. Dessa egenskaper, i kombination med utmärkta EP-egenskaper, bidrar till att ge utmärkt smörjning som resulterar i lång livslängd för utrustningen.

Oljorna i Mobil Almo 500-serien har höga viskositetsindex och låga lägsta flyttemperaturer för att säkerställa god smörjning vid de av luftexpansion orsakade låga temperaturerna samt skyddar mot stopp pga isbildning. Samtidigt skapas tillräcklig smörjfilm på borrkomponenter som ev arbetar vid höga temperaturer. Nivåerna av bildad oljedimma är mycket låga.

Egenskaper och Fördelar

Mobil Almo 500-serien är smörjmedel av hög kvalitet avsedda främst för smörjning av erbjuder en optimal prestandabalans som säkerställer lång livslängd för utrustningen och minimala underhållskostnader. Oljornas utmärkta slitageskydd och förmåga att ge tillfredsställande smörjning i närvaro av vatten minskar inte bara slitaget utan skyddar även mot rost och korrosion. Deras goda kemiska stabilitet förhindrar bildning av slam och avlagringar, vilket minskar behovet av frekvent underhåll.

Egenskaper Fördelar
Effektiv kemisk stabilitet Minskar bildningen av slam och avlagringar
Förbättrar ventilernas funktion
Önskade emulgeringsegenskaper Effektiv smörjning i närvaro av vatten
Högt viskositetsindex Ger god smörjning vid både höga och låga temperaturer
Utmärkt lastbärande förmåga och slitageskydd Minskat slitage på komponenter
Ökad livslängd för utrustningen
Sänkta underhållskostnader
Mycket goda vidhäftningsegenskaper Skyddar metallytor mot korrosion
Ger goda smörjfilmer under alla betingelser
Rost och korrosion Ökad livslängd för verktygen
Bättre verktygsprestanda

 

Användningsområden

Oljorna i Mobil Almo 500-serien rekommenderas för användning i alla pneumatiskt drivna stenborrar som kommer till bruk både under markytan och i ytnära gruvdrift samt vid entreprenadarbeten och andra industriella tillämpningar. De lämpar sig för slag- och rotationsverktyg. De olika viskositetsgraderna gör det möjligt att året runt hitta en lämplig olja, även under omständigheter då den omgivande temperaturen varierar kraftigt med säsongen.

  • Pneumatiskt drivna stenborrar vid arbete under marken och i ytnära gruvdrift
  • Pneumatiskt drivna borrar samt borrhammare vid motorvägskonstruktion och byggnadsarbeten
  • Stenborrar vid arbete i stenbrott
  • Slagverktyg och luftdrivna rotationsverktyg i industriella tillämpningar
     

Typiska egenskaper

  Mobil Almo 524 Mobil Almo 525 Mobil Almo 527 Mobil Almo 529 Mobil Almo 530 Mobil Almo 532
ISO viskositetsgrad 32 46     220 320
Viskositet, ASTM D 445            
cSt @ 40ºC 32 46 100 172 220 320
cSt @ 100ºC 5.5 7.3 11.5 16.5 19.7 24.9
Viskositetsindex, ASTM D 2270 108 105 102 102 100 99
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97 -51 -30 -27 -24 -24 -21
Flampunkt, ºC, ASTM D 92, min 170 188 220 220 220 232
Densitet @ 15.6ºC, ASTM D 4052, kg/L 0.880 0.883 0.899 0.893 0.898 0.902

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används enligt avsikten, och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.