Mobil Delvac 1600 Series

Högpresterande dieselmotoroljor

Mobil Delvac 1630, 1640 och 1650 är monograde dieselmotoroljor med extra höga prestanda framställda av avancerade basoljor med ett balanserat tillsatssystem. De rekommenderas av ExxonMobil för användning i turboladdade motorer med laddluftkylare under krävande förhållanden både i landsvägs- och terrängkörning likväl som i en lång rad av tillämpningar där en monograde-olja rekommenderas.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning, oljenedbrytning och korrosion

Förlängd motorlivslängd

Mindre slitage

Utmärkt skydd mot fastsättning av kolvringar

Utökad TBN-reserv

Långvarigt skydd mot slaggbildning och slitage

Begränsar syrabildning när bränslen med högre svavelhalt används

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Naturligt aspirerad och turboladdad dieselutrustning
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägskörning
  •  

    Fordon och arbetsmaskiner inom byggnads- och gruvindustrier, schaktning och jordbruk

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

1630

1640

1650

General Electric Fundamental Approval (godkännandebrev mottaget)

 

X

 

MTU Oil Category 2

X

X

 

ZF TE-ML 04B

X

X

 

ACEA E2

 

X

 

API CF

 

X

 

API SF

 

X

 

MAN 270

 

X

 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

1630

1640

1650

ACEA E2

X

 

 

Allison C-4

X

 

 

API CF

X

 

X

API SF

X

 

X

MAN 270

X

 

 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

1630

1640

1650

SAE-klass

30

40

50

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,4

1,4

1,4

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,89

0,896

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

239

290

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

11,5

14,1

19,5

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

90

132

202

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

-21

-18

TBN, mgKOH/g, ASTM D 2896

12

12

12

Viskositetsindex, ASTM D2270

117

112

110

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com