Mobil DTE 10 Excel Series

Hydrauloljor av premiumkvalitet

Produktbeskrivning

Mobil DTE 10 Excel™ -serien är högpresterande, slitageskyddande hydrauloljor, som utvecklats för att uppfylla kraven för moderna högtryckshydraulsystem inom industrin och i mobil utrustning.

 

Mobil DTE 10 Excel -serien är baserad på utvalda basoljor och ett egenutvecklat additivsystem för att ge välbalanserade prestanda i ett antal olika applikationer.  Produkterna uppvisar enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet, vilket ger lång oljelivslängd och mindre avlagringar i krävande hydraulsystem, som använder högtryckspumpar med stor kapacitet.  De innovativa renhållande egenskaperna skyddar kritiska systemkomponenter i hydraulsystem från driftstörningar, såsom servo- och proportionalventiler som finns i många moderna hydraulsystem.  Det skjuvstabila och höga viskositetsindexet möjliggör ett brett driftstemperaturområde, samtidigt som den bibehåller maximal hydraulisk verkningsgrad och skyddar komponenterna både vid låga och höga temperaturer.  Utmärkta luftavskiljningsegenskaper ger extra skydd i system med kort vilotid, vilket bidrar till att förhindra kavitationsskador och dieseleffekt.  De noggrant utvalda basoljorna och tillsatserna klarar vattentoxicitetstestet (LC-50, OECD 203) med godkända resultat. Dessutom ger det zinkfria slitageskyddssystemet ökat skydd i ving-, kolv- och kugghjulspumpar samtidigt som det minimerar avlagringar.

 

hydrauloljor.  Detta kan ge lägre energiförbrukning eller ökade prestanda, vilket resulterar i ekonomiska besparingar.TMUtvecklad under omfattande laboratorie- och fälttester kan Mobil DTE 10 Excel -serien bidra till att mätbart öka den hydrauliska verkningsgraden jämfört med andra Mobil

 

I kontrollerade effektivitetstester i laboratorier har Mobil DTE 10 Excel uppvisat upp till sex procents förbättring i hydraulpumpens verkningsgrad jämfört med Mobil DTE 20, när oljorna används i hydrauliska standardapplikationer.

 

hydrauloljor med en oljelivslängd upp till tre gånger längre samtidigt som de bibehåller enastående renhet och komponentskydd i hydraulsystemet.  Mobil DTE 10 Excel demonstrerade även värdet av det höga viskositetsindexet och den enastående skjuvstabiliteten genom att framgångsrikt fungera vid temperaturer så låga som -34°C och genom att bibehålla ISO VG -klassen.TMVid ytterligare laboratorietester och fältdemonstrationer utförda med ett stort antal moderna hydraulsystem, har Mobil DTE 10 Excel -seriens oljor uppvisat enastående livslängd jämfört med konventionella Mobil

 

Mobil DTE 10 Excel har även testats under kontrollerade förhållanden i standardvingpumpar och jämförts med konkurrerande produkter.  Det 30 minuter långa testet visade att Mobil DTE 10 Excel genererade mindre värme i systemet och temperaturerna uppmättes till 6-7°C lägre jämfört med vissa konkurrerande produkter under identiska förhållanden.

 

*Förklaring av energieffektivitet 

 

Symbolen för energieffektivitet är ett registrerat varumärke för Exxon Mobil Corporation. Energieffektiviteten avser endast oljans prestanda jämfört med ExxonMobils standardhydrauloljor. Den tillämpade teknologin ger upp till 6% högre hydraulisk verkningsgrad jämfört med Mobil DTE 20 -serien vid test under kontrollerade förhållanden vid normalt bruk i hydraulsystem. Den angivna energieffektiviteten för denna produkt baseras på testresultat vid bruk av oljan i enlighet med tillämpliga industristandarder och protokoll. Energiförbättringar kommer att variera baserat på driftsförhållanden och tillämpningar enligt GLXX innehållsrapport för Mobil DTE 10 Excel -serien.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE 10 Excel -seriens hydrauloljor ger utmärkt effektivitet i hydraulsystemet, extremt goda renhållande egenskaper och en hög nivå av beständighet hos oljan. Fördelen med högre hydraulisk effektivitet bidrar till lägre energiförbrukning i både industri- och mobil utrustning, vilket sänker driftskostnaderna och ger bättre produktivitet. Deras utmärkta oxidationsbeständighet och termiska stabilitet kan bidra till längre bytesintervaller för olja och filter, samtidigt som systemen hålls renare. Deras höga nivå av slitageskydd och utmärkta filmstyrka resulterar i bättre skydd för utrustningen, vilket inte bara resulterar i färre driftsstopp men även bidrar till högre produktionskapacitet.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt hydraulisk effektivitet

Kan sänka energiförbrukningen och förbättra systemets respons

Extremt goda renhållande egenskaper

Mindre systemavlagringar, vilket leder till minskat underhållsbehov och längre livslängd för maskinelement

Skjuvstabilt, högt viskositetsindex

Bibehållet komponentskydd över ett brett temperaturintervall

Oxidationsbeständighet och termisk stabilitet

Förlänger oljans livslängd även under svåra driftsförhållanden

God kompatibilitet med gummimaterial och tätningar

Lång tätningslivslängd och mindre underhållskrav

Slitageskyddande egenskaper

Hjälper till att minska slitage och skyddar pumpar och komponenter, vilket ger längre livslängd för utrustningen

Utmärkta luftavskiljningsegenskaper

Hjälper till att förhindra luftproblem och kavitationsskador i system med kort vilotid.

God kompatibilitet med olika metaller

Bidrar till utmärkta prestanda och skydd för komponenter av en mängd olika metaller

 

Användningsområden

  • Hydraulsystem inom industri och i mobil utrustning, som används vid höga tryck och temperaturer i kritiska tillämpningar
  • Hydraulsystem, med benägenhet för avlagringar, t.ex. sofistikerade numeriskt styrda (CNC) -maskiner, speciellt där servoventiler med små spel används
  • System där kallstarter och höga driftstemperaturer är typiska
  • System som kräver hög lastbärande förmåga och gott skydd mot slitage
  •  

    Maskiner som innehåller många olika komponenter av olika metaller

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

15

22

32

46

68

100

150

ARBURG Hydraulic Fluid

 

 

 

X

 

 

 

BoschRexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

 

DENISON HF-0

 

 

X

X

X

 

 

FRANK MOHN, Framo Hydraulic Cargo Pumping System

 

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

X

X

X

ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10

 

 

 

X

X

X

X

STROMAG AG TM-000 327

 

 

 

 

X

 

 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

15

22

32

46

68

100

150

Eaton Vickers 694 (omfattar tidigare I-286-S, M-2950-S eller M-2952-S)

 

 

X

X

X

 

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

15

22

32

46

68

100

150

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51524-3:2006-09

X

X

X

X

X

 

 

ISO L-HV (ISO 11158:1997)

X

X

X

X

X

 

 

JCMAS HK VG32W

 

 

X

 

 

 

 

JCMAS HK VG46W

 

 

 

X

 

 

 

KRAUSS-MAFFEI Hydraulic Oil

 

 

 

X

 

 

 

VN 108 4.3.3 Aug 2014

 

 

 

 

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

15

22

32

46

68

100

150

ISO VG -klass

15

22

32

46

68

100

150

Brookfield viskositet vid -20°C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

1090

1870

3990

11240

34500

Brookfield Viscosity vid -30°C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

3360

7060

16380

57800

 

Brookfield viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

2620

6390

14240

55770

 

 

 

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,837

0,841

0,846

0,850

0.862

0,877

0,881

Dielektrisk styrka, kV, ASTM D877

45

54

49

41

 

 

 

FZG Scuffing, skadenivå, DIN 51354

 

 

12

12

12

12

12

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

178

212

215

232

240

241

246

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

2

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

 

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

20

20

20

20

20

20

20

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

4,07

5,07

6,63

8,45

11,17

13

17,16

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

15,8

22,4

32,7

45,6

68,4

99,8

155,6

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-56

-52

-49

-43

-38

-34

-34

Skjuvstabilitet, % viskositetsförlust, CEC L-45-A-99

5

5

5

7

11

7

7

Viskositetsindex, ASTM D2270

168

164

164

164

156

127

120

 

Hälsa och säkerhet