Mobil DTE Named Series

Premium cirkulationsoljor

Mobil DTE™ Oil -namnseriens oljor är cirkulationsoljor med höga prestanda, som har framställts för tillämpningar i exempelvis ång- och vattenturbinanläggningar och andra system där smörjoljan måste ha en lång livslängd. Mobil DTE Oil Oil -namnseriens oljor har framställts av högraffinerade basoljor och ett tillsatssystem som ger en extremt hög nivå av kemisk och termisk stabilitet, snabb och fullständig vattenavskiljning samt ett högt motstånd mot emulsionsbildning. De ger ett utmärkt skydd mot rost och korrosion, inklusive beständighet mot saltvatten och de har goda slitageskyddande egenskaper. De har höga viskositetsindex som säkerställer minimal variation av filmtjockleken vid temperaturvariationer och minimal effektförlust under uppvärmningsperioden. Oljorna i denna serie har utmärkta luftavskiljningsegenskaper som låter innesluten luft separera snabbt och förhindrar på så sätt pumpkavitation och oregelbunden drift.

Mobil DTE oljorna är förstahandsvalet av smörjmedel för många användare på grund av deras rykte för lång livslängd, utmärkt skydd av maskiner och enastående mångsidighet inom en mängd olika industriella tillämpningar. Mobil DTE oljorna används i stor omfattning för ångturbiner och vattenturbiner med stänk, bad- och ringsmörjning, och för övriga kontinuerliga cirkulationsmetoder som innefattar pumpar, ventiler och hjälputrustning. Den här produktserien rekommenderas för kontinuerlig drift vid smörjning av glid- och rullager samt kuggväxlar med parallell axel. Dessa oljor har även framgångsrikt använts i rotationsluftkompressorer och i naturgaskompressorer samt i vakuumpumpar. Deras rykte grundar sig på decennier av framgångsrikt bruk och nöjda användare.

 

Egenskaper och fördelar

Produkterna i Mobil DTE -familjen är välkända och högt ansedda världen över tack vare sin enastående prestanda samt den forsknings- och utvecklingsexpertis och världsomfattande tekniska support som står bakom märket. Den mycket mångsidiga prestandan hos oljorna i Mobil DTE Oil -namnserien har gjort dessa oljor till förstahandsvalet i en mängd industriella tillämpningar runt hela världen.

Mobil DTE oljorna har ett utomordentligt rykte när det gäller cirkulationssystem för smörjning av ång- och vattenturbiner, inklusive växlade turbiner och en mängd olika typer av hjälputrustning. Allteftersom konstruktionerna förändras och utsätts för allt hårdare belastningar, ställs våra forskare inför utmaningen att förstå effekten av dessa förändringar på smörjmedlen och att framställa dessa produkter så att de får den mångsidighet för vilken de blivit kända.

För Mobil DTE Oil -namnseriens oljor har denna process resulterat i användning av speciella basoljor för att få enastående oxidationsbeständighet, samt en unik tillsatskombination för att säkerställa dessa oljors utmärkta och mångsidiga prestanda. En översikt över produkternas egenskaper, fördelar och möjliga nytta visas nedan.

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Mycket hög kemisk och termisk stabilitet samt motstånd mot slam- och lackbildning

Lång oljelivslängd i cirkulationssystem och sänkta oljebyteskostnader

Mindre oplanerad stilleståndstid och sänkta underhållskostnader

Utmärkta vattenavskiljningsegenskaper

Förbättrad driftseffektivitet

Mycket gott slitageskydd

Längre livslängd för materiel, minskat underhållsbehov och kortare stilleståndstid

Långvarigt skydd mot rost och korrosion

Längre livslängd för materiel, minskat underhållsbehov och kortare stilleståndstid

Mycket låg skumningstendens och snabb luftavskiljning

Förhindrar pumpkavitation, oljud och oregelbunden drift

Mycket mångsidig, många tillämpningar

Förenklar lagerhållningen, sänkta inventariekostnader

 

Användningsområden

Mobil DTE™ serien utgörs av cirkulationsoljor med premiumprestanda, som utvecklats för tillämpningar där lång livslängd för smörjoljan krävs. Specifika tillämpningar inkluderar:

  • Landbaserade och marina ångturbiner, vattenturbiner och vissa cirkulationssystem för gasturbiner, inklusive pumpar, ventiler och annan hjälputrustning
  • Kontinuerlig drift i glid- och rullager samt kuggväxlar med parallella axlar
  • Turbiner där oljan appliceras genom stänk-, bad- eller ringsmörjning eller med andra mekaniska hjälpmedel
  • Hydraulpumpar för medelsvåra betingelser
  • Kompressorer och vakuumpumpar som hanterar luft, naturgas och ädelgaser, och med utsläppstemperaturer som inte överstiger 150°C

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

ABB Turbo HZTL 90572

X

ABB Turbo HZTL 90617

X

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

GE GEK 27070

X

GE GEK 28143A

X

X

GE GEK 46506D

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

X

DIN 51524-1:2006-09

X

X

X

X

GE Power GEK120498

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

ISO VG -klass

32

46

68

100

Luftavskiljning, 50°C, min, ASTM D3427

2

3

4

8

Kopparremsans korrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,88

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401

15

15

20

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 82°C, ASTM D1401

30

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

218

221

223

237

Skumning, Sekv. I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skumning, Sekv. I, tendens, ml, ASTM D892

20

50

50

50

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,5

6,9

8,7

10,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

31

44,5

65,1

95,1

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

-15

-15

-15

Rostskyddsegenskaper förfarande A, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Rostskyddsegenskaper förfarande B, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

TOST, tid till 2,0 mg KOH/g, timmar, ASTM D943

5000

4500

3500

2800

Viskositetsindex, ASTM D2270

102

98

95

92

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på