Mobil DTE PM Excel Series

Cirkulationsolja för pappersmaskiner

Mobil DTETM PM Excel är multifunktionsoljor för pappersmaskiner för bruk i våtpartier, torkpartier, presspartier och kalanderapplikationer.  Oljorna har formulerats med utvalda högklassiga basoljor och ett tekniskt avancerat, patenterat tillsatssystem som är noggrant balanserat för att uppnå höga prestandanivåer och för att ge maximalt skydd för kugghjul och lager vid arbete under svåra förhållanden.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE PM Excel Series erbjuder följande möjliga fördelar:

  • Utmärkt slitageskydd av lager- och växlar i komponenter med olika metallurgier bidrar till att förlänga komponenternas livslängd
  • Ultraeffektiva renhållningsegenskaper minskar avlagringar och slambildning i systemet, vilket bidrar till att skydda och förlänga utrustningens livslängd, egenskaper som kan minska underhållskostnaderna och öka systemets totala prestanda
  • Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet bidrar till att minska stilleståndstider och kostnader för underhåll genom en ökad renhet och mindre avlagringar i systemet, vilket kan bidra till längre olje- och filterlivslängder
  • Uppfyller en mängd olika krav för olika utrustningar vilket minskar risken för felaktig produktanvändning och möjliggör lagerhållning av färre produkter
  • Hög rost- och korrosionsskyddsnivå som kan bidra till förbättrad produktionskapacitet

 

Användningsområden

  • Smörjning av våtparti, pressparti, kalanderapplikationer och torkparti, inklusive i Voith och Metso (Valmet) pappersmasiner.
  • Användning som innefattar cirkulationssystem som arbetar över ett brett temperaturområde
  • System som måste startas och tas i drift snabbt
  • Cirkulationssystem som smörjer kugghjul och lager

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil DTE PM Excel  uppfyller eller överträffar kraven enligt:

Mobil DTE PM Excel 150

Mobil DTE PM Excel 220

DIN 51524-2: 2006-09

X

 

DIN 51517-3: 2011-08

X

X

 

Typiska egenskaper

Mobil DTE PM Excel

150

220

ISO VG –klass

150

220

Viskositet, ASTM D 445

 

 

cSt vid 40 ºC

145

214

cSt vid 100 ºC

14.5

18.7

Viskositetsindex, ASTM D 2270, min

96

97

FZG 4-kvadrat belastningsstöd, DIN 51354, skadenivå

+12

+12

Vattenavskiljningsförmåga, minuter till 3 ml emulsion vid 82 °C

10

10

Rostegenskaper, Proc A och B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Skumningstendens, ASTM D 892, ml,

 

 

I

0/0

0/0

II

20/0

0/0

III

5/0

0/0

Kopparbandskorrosion, 3 h vid 100 °C, ASTM D 130

1A

1A

Lägsta flyttemp. °C, ASTM D 97

-18

-15

Flampunkt, °C, ASTM D 92

264

278

Specifik vikt vid 15,6 °C/15,6 °C, ASTM D 1298

0.888

0.8944


Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan på begäran erhållas via ditt lokala säljkontor eller hämtas via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.