Mobil Gargoyle Arctic SHC 200

Kylkompressoroljor

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200-serien består av helsyntetiska smörjoljor med överlägsna prestanda, särskilt utvecklade för användning i kylkompressorer och värmepumpar. De är formulerade från vaxfria, syntetiska kolvätebasoljor av polyalfaolefin (PAO), som har enastående beständighet mot termisk/oxiderande nedbrytning. Tack vare deras naturligt höga och skjuvstabila viskositetsindex och flytbarhet vid låga temperaturer kan de användas under krävande driftsförhållanden, som ligger utanför vad konventionella mineraloljor klarar av. Deras löslighet och blandbarhet med vanliga köldmedier är låg, vilket resulterar i större filmtjocklek vid förekomst av köldmedier under tryck. Detta kan bidra till att minska läckage från axeltätningar. Deras stabilitet och låga flyktighetsegenskaper minskar avdunstningen av lätta fraktioner, vilket kan ske med konventionella mineraloljor. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -seriens oljor kan bidra till att minska friktionsförluster och ge förbättrad driftseffektivitet.

 

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -seriens oljor rekommenderas för smörjning av kylkompressorer som arbetar vid mycket höga temperaturer, och för system med mycket låg evaporatortemperatur. De lämpar sig för kompressorsystem som använder köldmedier som ammoniak och koldioxid. Den låga blandbarheten med koldioxid gör dem till ett lämpligt val för skruvkompressorer som använder koldioxid. De är kompatibla med de vanligaste köldmedierna utom svaveldioxid och har presterat särskilt bra i system som använder ammoniak som köldmedium. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -seriens oljor är fullständigt blandbara med de flesta konventionella mineralbaserade kylkompressoroljor. All blandning med mineraloljor kan försämra de enastående prestandaegenskaperna hos syntetiska Mobil -produkter.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -seriens oljor är erkända och uppskattade för innovation och för sina enastående prestanda.

Vårt samarbete med maskintillverkare har hjälpt oss att bekräfta resultaten från våra egna laboratorietester, som påvisar Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -seriens exceptionella prestanda. Bland fördelarna som framkommit i vårt samarbete med maskinbyggare finns exempelvis en superb funktion vid låga temperaturer, som ger oöverträffad flytförmåga vid låga temperaturer samt motstånd mot viskositetsförlust på grund av absorption av köldmediet under tryck, samtidigt som de ger mycket god filmtjocklek i lager och bättre tätande egenskaper vid axlar.

PAO-basolja som används i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -seriens oljor ger naturligt en utmärkt beständighet mot termisk och oxidativ nedbrytning, vilket är viktigt i högtemperaturtillämpningar. Den snäva molekylviktsfördelningen i PAO-basoljan minimerar också flyktigheten och bidrar till att minska överföringen av olja till kylsystemet. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -seriens oljor har följande egenskaper och möjliga fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

God oljefilmtjocklek vid förekomst av kylmedel

Förbättrat kompressorskydd ger förlängd kompressorlivstid liksom bättre axeltätning, minskad lagerutmattning och minskade oplanerade driftstopp

Utmärkt termisk/oxidativ och kemisk stabilitet

Lång oljelivslängd, längre intervaller mellan oljebyten och rutinmässigt underhåll

Minskad bildning av harts och avlagringar ger längre livstid för filter och minskar läckaget vid axeltätningar

Låg flyktighet

Viskositet förblir oförändrad vilket resulterar i minskad oljeförbrukning

Högt viskositetsindex och fria från vax

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, inga vaxavlagringar och förbättrad evaporatoreffektivitet

Lågt traktionstal

Potential för förbättrad systemeffektivitet och minskad effektförbrukning

Kompatibilitet med tätningar

Lång tätningslivstid, minskat läckage vid axeltätningar

 

Användningsområden

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -serien är helsyntetiska smörjoljor som utformats särskilt för användning i kylkompressorer och värmepumpar.

 

Viktigt för användningen: Trots att Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -serien är kompatibel med mineraloljor, så påverkas prestanda av blandning.  Systemen bör spolas och rengöras noggrant när man ersätter en mineralbaserad olja med en produkt ut Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien. Gällande R22-köldmedier, måste kylkompressorns leverantör alltid konsulteras för att försäkra att kompressorns driftförhållanden lämpar sig för effektiv separering av olja och köldmedium.

 

Typiska tillämpningar ges nedan:

  • Kommersiella och industriella värmepumpstillämpningar samt marina kylsystem
  • Värmepumpar för kommersiellt och industriellt bruk och för bruk i bostadsområden
  • Rekommenderas för kompressorer av både kolv- och rotationstyp
  •  

    Rekommenderas för användning med följande kylmedel: Ammoniak och koldioxid

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt är registrerad enligt följande krav:

224

226E

228

230

234

NSF H1

X

X

X

X

X

NSF HT1         

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

224

226E

228

230

234

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

224

228

230

234

226E

ISO VG -klass

 

100

220

 

68

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1A

1A

1A

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

255

260

280

266

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

10

10

10

10

10

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5.6

13.7

25.0

40.0

10.1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

29.0

97,0

220

399

69.0

Flytpunkt, °C, ASTM D97

<-54

-45

-39

-39

-45

Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D 1298

0.82

0.84

0,85

0,85

0,83

Viskositetsindex, ASTM D2270

132

147

149

150

136

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com