Mobil Pegasus 1100 Series

Gasmotoroljor med höga prestanda

Mobil Pegasus™ 1100 -serien är den senaste generationen av Mobil Pegasus gasmotoroljor med höga prestanda, framställd för att ge dagens fyrtakts gasmotorer med hög effekt och låga utsläpp bästa möjliga skydd och samtidigt bibehålla överlägsna prestanda i motorer av äldre modell. Både Mobil Pegasus 1105 och Mobil Pegasus 1107 har utomordentlig oxidationsbeständighet, skydd mot nitrering, TBN-beständighet och termisk stabilitet som resulterar i förlängd oljelivslängd. Formuleringarna är avvägda för att ge längre oljelivslängd och utomordentliga slitageskyddande egenskaper och för att begränsa bildningen av koks- och lackavlagringar.

Mobil Pegasus 1105 (0,5% sulfataska) kan hjälpa användare att behålla sina motorer (alla typer av kolvmotorer) i drift längre och renare med ökad tillförlitlighet och med förbättrad produktivitet som resultat. 

Mobil Pegasus 1107 (0,65% sulfataska) kan hjälpa användare att behålla sina stålkolvmotorer med hög BMEP (BMEP 22 bar eller högre) i drift längre och renare med ökad tillförlitlighet och utmärkt alkalireserv och -beständighet, som bidrar till förbättrad produktivitet.

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 1105 och Mobil Pegasus 1107 är gasmotoroljor med lång livslängd som har visat sig ha minst 1,5 gånger längre oljebytesintervaller jämfört med konkurrerande oljor i högpresterande naturgasmotorer. Båda oljorna är framstående produkter i sortimentet av Mobil industrismörjmedel, som har mycket gott rykte för innovation, ledande teknologi och högprestandakapacitet:

•  Ett enastående detergent- och dispersantsystem begränsar bildningen av koks- och lackavlagringar för att minimera oljeförbrukning och hålla motorer rena även vid förlängda oljebytesintervaller

•  Exceptionell oxidationsbeständighet, skydd mot nitration och termisk stabilitet som bidrar till att förlänga oljelivslängden, reducera kostnaden för filter och motverka bildning av avlagringar

•  Överlägsna slitageskyddande egenskaper bidrar till att minska slitage på motorkomponenter, minska repning av cylinderfoder i gasmotorer med hög kompression och ge skydd vid inkörning

•  Enastående alkalireserv bibehåller motorns prestanda och hållbarhet samtidigt som oljebytesintervallen förlängs

Användningsområden

     •  GE Jenbacher, MAN, MTU och andra turboladdade och naturligt aspirerade, medel- till höghastighets fyrtakts gasmotorer som kräver högpresterande smörjmedel

     •  Fyrtakts gasmotorer med mager och stökiometrisk förbränning, som arbetar under hög belastning, höga temperaturer och höga tryck

     •  Snabbgående fyrtakts gasmotorer som används i kraftvärmeapplikationer

     •  Naturgasmotorer försedda med katalysatorer

     •  Fältinsamlingsverksamheter där sur gas med lågt H2S-innehåll kan komma att användas som bränsle

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

1105

1107

Bergen Engines AS (tidigare Rolls-Royce Bergen) gasmotorer typ B 35:40

X

Bergen Engines AS (tidigare Rolls-Royce Bergen) gasmotorer typ B 36:45

X

Bergen Engines AS (tidigare Rolls-Royce Bergen) gasmotorer typ C

X

Bergen Engines AS (tidigare Rolls-Royce Bergen) gasmotorer typ K

X

CUMMINS HSK78G (naturgas)

X

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1108 (klass A bränslegas, serie 9 och 6)

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (katalysator) godkänd)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (bränslegas klass A, serie 4B och 4C, utökad dränering)

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (bränsleklass A, serie 2 och 3, förlängda oljebytesintervaller)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass A bränslegas, typ 4 alla versioner, utökad dränering)

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass A bränslegas, serie 6 alla versioner, utökad dränering)

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass A bränslegas, serie 6 upp till version E, utökad dränering)

X

MAN M 3271-2

X

MAN M 3271-5

X

MWM TR 0199-99-2105, smörjoljor till gasmotorer

X

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidigare MTU Onsite Energy) Gasmotorer serie 400 - alla motorer med naturgas och propangas

X

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

1105

1107

SAE-klass

40

40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

0,65

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,88

0,88

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

261

261

Viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

13.1

13.1

Viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

113

113

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

-18

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896(*) 

6,2

7,3

Viskositetsindex, ASTM D2270

112

112

 

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx