Mobil Pegasus 505

Gasmotorolja

Mobil Pegasus™ 505 är en gasmotorolja med hög prestanda för naturgas formulerad från utvalda basoljor med hög stabilitet. Detta smörjmedel ger en hög prestanda och ekonomi för en många olika motortyper, varierande service och bränslekvaliteter.

Mobil Pegasus 505  använder en avancerad teknologi för att ge högklassiga egenskaper beträffande detergenter och dispergenter tillsammans med skydd mot slitage och nötning vid högtemperatur. Det innehåller askfria och metalliska detergenter och är förstärkta med oxidationsskydd- och antislitage-additiv. Det hjälper till att minska koksning och askavlagringar.

Mobil Pegasus 505 hjälper till att förhindra korrosivt slitage hos cylindrar och lager genom att neutralisera syror. Den minimerar slitaget på ringar, fodringar och lager och bidrar även till att begränsa nötningen på ventilsäten hos turboladdade fyrtaktsmotorer. Oljan ger hög renhet i motorn och längre filterlivslängd.

Egenskaper och Fördelar

Mobil Pegasus 505 gasmotorolja leder till renare motorer, mindre slitage och förbättrad motorprestanda. Resultatet är sänkta underhållskostnader och förbättrad produktionskapacitet. Dess utmärkta kemiska stabilitet och oxidationsbeständighet medger förlängda oljebytesintervall och längre användningstid för filtren.

EgenskaperFördelar
Enastående antislitage- och antinötningsegenskaperMindre slitage på motorkomponenterna
Mindre slitage på infodringar i högt belastade gasmotorer
Ger utmärkt inkörningsskydd åt motorer med högt BMEP
Utmärkt oxidationsbeständighet och kemisk stabilitetRenare motorer
Ger god oljelivslängd
Lägre filterkostnader
Gott skydd mot koksning och nitrering
Motstår koksning och avlagringar i kolvtak
Låg askbildningSkyddar ventilsäten och -anliggningsytor på fyrtaktsmotorer
Kontrollerar askbildningen i förbränningskammaren och förbättrar tändstiftsprestandan
Mindre energiförluster från tändningen som förorsakas av avlagringar i förbränningskammaren
God korrosionsbeständighetSkyddar lager och inre komponenter
Högkvalitativa basoljorReducerar avlagring på avgasportar vilket ger längre tid mellan rengöring

Användningsområden

  • Vevhus och cylindrar hos gnisttända två- och fyrtakts gasmotorer
  • Tungt belastade 4-taktsmotorer som kräver slitageskydd
  • Cylindrar för kolvkompressorer som komprimerar naturgas
  • Högeffekt- eller högtemperaturmotorer som arbetar vid eller över angiven kapacitet vid höga temperaturer

Typiska egenskaper

Mobil Pegasus 505 
SAE-kvalitet40
Viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC126
cSt @ 100ºC13.1
Viskositetsindex, ASTM D 227097
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 8740.5
Totalt basnummer, mg KOH/g, ASTM D 28962.7
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97-15
Flampunkt, ºC, ASTM D 92238
Densitet @ 15ºC, kg/L0.886

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.