Mobil Polyrex EM Series

Lagerfett för elmotorer

Smörjfetterna Super-premium Mobil Polyrex™ EM Series är särskilt utformade för smörjning av lager i elmotorer. Det avancerade förtjockningsmedlet och de patenterade tillverkningsmetoderna ger bättre prestanda och skydd för lager, egenskaper som bidrar till att förlänga elmotorns livslängd.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Polyrex EM och Mobil Polyrex EM 103 erbjuder följande egenskaper och fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utomordentlig smörjmedelslivslängd

Enastående och varaktig smörjning av kul- och rullager vid höga temperaturer, lång livslängd särskilt i förseglade applikationer.

Avancerat polyurea-förtjockningsmedel

Ökad hållbarhet jämfört med konventionella polyurea-smörjfetter, när de utsätts för mekaniska skjuvkrafter.

Enastående skydd mot korrosion

Mobil Polyrex EM och Mobil Polyrex EM 103 skyddar mot rost och korrosion.Mobil Polyrex EM ger ytterligare skydd vid tvätt med milt saltvatten jämfört med Polyrex EM 103

Låg ljudnivå

Mobil Polyrex EM lämpar sig för smörjning av kullager i många ljudkänsliga applikationer.

 

Användningsområden

Mobil Polyrex EM-smörjfetterna rekommenderas av många ledande tillverkare av lager och elmotorer för långvarig smörjning av kul- och rullager i elmotorer.

Mobil Polyrex EM 103 rekommenderas mer specifikt för applikationer såsom vertikalt monterade lager eller mycket stora motorer, där originaltillverkaren kan kräva en styvare fettkonsistens.

Mobil Polyrex EM-smörjfetterna har visat sig vara kompatibla med såväl ett antal ExxonMobil litiumkomplexfetter som med konkurrerande mineral-polyureaprodukter för elmotorer, i enlighet med metoden ASTM D6185.  För specifika frågor gällande fettkompatibilitet, vänligen kontakta din Mobil-representant.

 

Viktiga tillämpningar inkluderar:

     •  Elmotorlager

     •  Fläktlager

     •  Pumplager i höga temperaturer

     •  Fabriksfyllda, permanent förseglade kullager

     •  Kul- eller rullager som arbetar vid höga temperaturer, där låg oljeseparation krävs

     •  Mobil Polyrex EM för kul- och rullager som arbetar i ljudkänsliga miljöer

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MOBIL POLYREX EM

DIN 51825:2004-06 - K 2 P -20

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL POLYREX EM

MOBIL POLYREX EM 103

Klass

2

3

Förtjockningsmedel, typ

Polyurea

Polyurea

Färg, visuell

Blå

Blå

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D4048

1A

1A

Korrosionsskydd, ASTM D1743

Godkänd

Godkänd

Droppunkt, °C, ASTM D 2265

260

270

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,41

0,6

Vridmoment under drift vid låg temperatur, -29°C, g-cm, ASTM D1478

800

1000

Vridmoment vid start vid låg temperatur, -29°C, g-cm, ASTM D1478

7500

9300

Smörjlivslängd vid 177°C, ASTM D3336

>750

>750

Oljeseparation, vikt-%, ASTM D 1742

0,5

0,1

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

285

250

Penetration, förändring från 60x till 100,000x, 0,1 mm, ASTM D217

40

40

SKF Emcor-rosttest, 10 % syntetiskt havsvatten, ASTM D6138

0,1

Basoljeviskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,2

12,2

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

115

115

Viskositetsindex, ASTM D2270

95

95

Vattenursköljning, förlust vid 79°C, vikt-%, ASTM D1264

1,9

0,8

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx