Mobil Rarus 400 Series

Luftkompressoroljor

Mobil Rarus™ 400-serien är en serie askfria premiumoljor för luftkompressorer utvecklade för att uppfylla de stränga kraven från de främsta kompressortillverkarna. De är framställda av högklassiga mineralbasoljor och ett effektivt tillsatssystem, som är utvecklat för att ge exceptionellt skydd åt utrustningen och tillförlitlighet för kompressorer som arbetar under lätta till svåra förhållanden. De ger utmärkt slitageskydd och bidrar till att sänka underhållskostnader genom att minimera driftsproblem och avlagringar i maskinerna. Tack vare deras höga FZG-värden är oljorna i Mobil Rarus 400 -serien enastående smörjmedel för kompressorsystem som innefattar växlar och lager, vilket gör dem till ett utmärkt val för smörjning av såväl vevhus som cylindrar.

 

Egenskaper och fördelar

Användning av Mobil Rarus 400-seriens oljor kan resultera i renare kompressorer och mindre avlagringar jämfört med konventionella mineraloljor, vilket innebär längre driftstider mellan underhållsintervallen. Deras utmärkta oxidationsbeständighet och termiska stabilitet ger förlängd livstid samtidigt som bildning av slam och avlagringar begränsas. De ger enastående slitage- och korrosionsskydd, vilket ökar maskinernas livslängd och höjer deras prestanda.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Låg ask- och koksbildning

Förbättrad ventilprestanda

Minskade avlagringar i tryckledningar

Minskad risk för brand och explosioner i trycksystem

Förbättrad kompressorprestanda

Enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet

Längre oljelivslängd

Förlängd filterlivslängd

Lägre underhållskostnader

Hög lastbärande förmåga

Minskat ring-, cylinder-, lager- och kugghjulsslitage

Utmärkt vattenavskiljningsförmåga

Mindre överföring av fukt till utrustning nedströms

Minskad slambildning i vevhus och tryckledningar

Minskad blockering av droppavskiljare

Mindre risk för emulsionsbildning

Effektivt rost- och korrosionsskydd

Förbättrat ventilskydd samt minskat ring- och cylinderslitage

 

Användningsområden

Oljorna i Mobil Rarus 400 -serien rekommenderas för en- och flerstegs luftkompressorer. De är särskilt effektiva vid kontinuerlig drift vid höga temperaturer. Maximal komprimerad lufttemperatur enligt DIN 51506 är 220ºC. De lämpar sig för både för kolv- och rotationsaggregat där de lägre viskositetsklasserna vanligtvis används i rotationskompressorer. Oljorna i Rarus 400 -serien rekommenderas för enheter som tidigare haft problem med alltför snabb oljenedbrytning, dåliga ventilprestanda eller bildning av avlagringar. De är kompatibla med alla metaller som används i kompressorer och med de mineraloljekompatibla elastomerer som används i tätningar, O-ringar och packningar.

 

Oljorna i Mobil Rarus 400 -serien är inte avsedda eller rekommenderade för kompressorer för andningsluft.

 

Följande typer av kompressorer har uppvisat utmärkta prestanda med Mobil Rarus 400 -seriens oljor:

  • Vevhus och cylindrar i kolvkompressorer
  • Skruvkompressorer
  • Vingkompressorer
  • Axial- och centrifugalkompressorer
  • Kompressorsystem med kritiska växlar och lager
  •  

    Kompressorer som används i stationära och mobila tillämpningar

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

424

425

426

427

429

DIN 51506:1985-09 VDL

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

424

425

426

427

429

ISO VG -klass

32

46

68

100

150

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1A

1B

1A

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0.866

0.873

0,877

0,879

0.866

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

11

12

11

11

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

236

238

251

264

269

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

20

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

10

20

0

30

430

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,4

6,9

8,9

11,6

14,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

32

46

68

104,6

147,3

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Rostskyddsegenskaper Proc B, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

105

105

105

100

100

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på