Mobil SHC 500 Series

Hydrauloljor

Mobil SHC™ 500 -serien är hydrauloljor med exceptionella prestanda som framställts av syntetiska, vaxfria kolvätebasoljor kombinerade med en noggrant utvecklat superstabiliserat tillsatssystem. Dessa hydrauloljor är av exceptionellt hög kvalitet, med brett temperaturområde och hög skjuvstabilitet, med kontrollerad pumpbarhet vid låga temperaturer och maximerat slitageskydd för ving-, kolv- och kugghjulspumpar som arbetar vid höga tryck. Dessa produkter uppvisar höga viskositetsindex vilket bidrar till deras utmärkta prestanda vid låga och höga temperaturer, vilket gör dem till ett utmärkt alternativ för utrustning som är utsatt mycket varierande start- och driftstemperaturer. Mobil SHC 500 -seriens oljor uppvisar enastående skjuvstabilitet vilket gör att de kan användas under högt tryck vid höga driftstemperaturer undre längre perioder utan förlust av kritiska smörjningsegenskaper.

 

Mobil SHC 500 -seriens oljor bidrar till lång olje- och filterlivslängd och optimalt utrustningsskydd vilket kan minska både underhålls- och kasseringskostnader. De har utvecklats i samarbete med stora maskintillverkare för att uppfylla stränga krav för krävande hydraulsystem som använder högeffektpumpar samt för att uppfylla de strikta kraven för andra hydraulsystemkomponenter, t.ex. servoventiler med små spel och numeriskt styrda (NC) precisionsverktygsmaskiner. Dessa produkter uppfyller de strängaste prestandakraven från en lång rad system- och komponenttillverkare, som tillämpar olika multi-metallurgier, vilket möjliggör användning av en enda produkt med enastående prestandaegenskaper. De har utvecklats för att fungera i system, som arbetar under svåra driftsförhållanden där höga nivåer av slitageskydd och filmstyrka krävs, men de har också formulerats för att fungera i system där hydrauloljor utan slitageskydd vanligen rekommenderas.

 

Energy Efficiency logo

 

* Symbolen för energieffektivitet är ett varumärke som tillhör Exxon Mobil Corporation. Energieffektivitet avser endast oljans prestanda jämförd med ExxonMobils standardhydrauloljor. Den tillämpade teknologin ger upp till 6% högre hydraulisk verkningsgrad jämfört med Mobil DTE 20 -serien vid test under kontrollerade förhållanden vid normalt bruk i hydraulisk utrustning. Den angivna energieffektiviteten för denna produkt baseras på testresultat vid bruk av oljan i enlighet med tillämpliga industristandarder och protokoll. Effektivitetsförbättringar kommer att variera beroende på driftsförhållanden och applikation.

 

Egenskaper och fördelar

Hydrauloljorna i Mobil SHC 500 -serien har utmärkta prestanda vid både låga och höga temperatur, vilket bidrar till en extra marginal av skydd för utrustning, jämfört med motsvarande mineralbaserade oljors prestanda. Deras utmärkta oxidationsbeständighet tillåter längre intervaller för olje- och  filterbyten samtidigt som de tryggar exceptionellt rena system och problemfri drift. Deras höga nivå av slitageskydd och utmärkta filmstyrka resulterar i exceptionella maskinprestanda vilket bidrar till färre driftsavbrott och maximerade driftstider vilket potentiellt kan bidra till högre produktionskapacitet. Deras vattenavskiljningsförmåga låter oljorna fungera väl i system som kontaminerats med små mängder vatten, men kan ändå separera stora mängder vatten.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Specifikt framställda syntetiska basoljor

Bidrar till förlängda serviceintervaller

Renare system och mindre fastsättning av ventiler med små spel jämfört med konventionella produkter

Bidrar till förbättrad filtrerbarhet

Exceptionellt slitageskydd

Bidrar till minskat komponentslitage

Bidrar till att skydda system bestående av olika metaller

Högt viskositetsindex

Goda prestanda över ett brett temperaturintervall

Bidrar till att skydda utrustningen vid kallstarter

Bidrar till att skydda systemkomponenter vid höga driftstemperaturer

Enastående oxidationsstabilitet

Bidrar till längre livslängd för olja och utrustning vilket kan förlänga filterlivslängden

Utomordentligt korrosionsskydd

Bidrar till att förhindra invändig korrosion i hydraulsystem

Bidrar till att minska negativa effekter av fukt i system

Bidrar till att ge korrosionsskydd åt komponenter av olika metaller

Utmärkt kompatibilitet med ett antal olika metaller

Bidrar till optimering av lagerhållning

Uppfyller kraven för en mängd olika typer av utrustningar

En produkt kan ersätta flera andra vilket bidrar till optimering av lagerhållningskrav och förebygger användning av felaktiga produkter

Utmärkta luftavskiljningsegenskaper

Bidrar till minskad skumning och dess negativa effekter

Kontrollerad vattenavskiljningsförmåga

Skyddar och tillhandahåller smörjning i system där mindre mängder fukt förekommer

Stora mängder vatten avskiljs snabbt

Innovativa rengörande egenskaper

Bidrar till att reducera avlagringar och potentiell slambildning i system

Bidrar till att skydda kritiska komponenter såsom servoventiler vilket förbättrar systemrespons och minimerar ventilfastsättning

 

Användningsområden

  • Hydraulsystem med benägenhet för avlagringar, såsom avancerade numeriskt styrda (NC) maskiner, speciellt där servoventiler med små spel används
  • System med komponenter av flera olika metaller
  • Ving-, kolv- och kugghjulspumpar som arbetar med höga tryck
  • System där kallstarter och / eller mycket höga driftstemperaturer är typiska
  • Där små mängder vatten inte kan undvikas
  • System som innehåller växlar och lager
  • System som kräver hög lastbärande förmåga och gott skydd mot slitage
  •  

    Tillämpningar där korrosionsskydd med tunn oljefilm är en tillgång, t.ex. system utsatta för fukt

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

524

525

526

DENISON HF-0

X

X

X

DENISON HF-1

X

X

X

DENISON HF-2

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

524

525

526

527

ISO VG -klass

32

46

68

100

Brookfield viskositet vid -18°C, mPa.s, ASTM D2983

923

1376

2385

4500

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,853

0,852

0,854

0,858

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 54°C, ASTM D1401

20

20

20

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 82°C, ASTM D1401

20

FZG Scuffing, skadenivå, DIN 51354

9

10

11

11

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

234

238

240

243

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

50

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

50

50

50

50

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

50

0

50

50

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

50

50

50

50

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

6,4

8,54

11,52

15,94

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

32

46

68

100

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-56

-54

-53

-52

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

144

154

158

160

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på