Mobil SHC 800 Ultra Series

Turbinoljor med extra hög prestanda

Mobil SHC™ 832 och 846 Ultra är turbinoljor av högsta kvalitet med förhöjda prestanda utvecklade för användning i ångturbiner, gasturbiner och kombikraftverk (CCGT) samt turbokompressorer vid mycket svåra driftsförhållanden.

 

Moderna stationära gasturbiner som arbetar vid höga effekter och svåra driftsförhållanden vållar termisk påfrestning på oljan, vilket kan resultera i avlagringar i lager, igensättning av filter, avlagringar i servoventiler och fastsättning av ventiler eller förkortad oljelivslängd.  Mobil SHC 800 Ultra -serien har speciellt utvecklats för att ge exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning och oxidation och enastående rengörande egenskaper med speciell förmåga att begränsa avlagringar och lackbildning.

 

Mobil SHC 800 Ultra -serien har även andra exceptionella egenskaper, i synnerhet snabb ång- och vattenavskiljning som krävs för moderna ångturbiner med hög effekt Mobil SHC 800 Ultra -seriens gedigna slitageskyddande egenskaper är utvecklade för att uppfylla de lastbärande kraven som växlade turbiner har.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaperna hos oljorna i Mobil SHC 800 Ultra -serien visar sig i form av utmärkt skydd av utrustning, pålitlig drift med minskade driftsavbrott och längre oljebytesintervaller. Dessa produkter erbjuder också yttersta flexibilitet vid turbindrift tack vare deras användbarhet i en mängd olika turbintyper.

 

Oljorna i SHC 800 Ultra -serien erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Minskad risk för lack- och avlagringsbildning.

• Erbjuder en potentiell minskning av oplanerade driftsavbrott och bidrar till att minska underhållet av hydrauliska systemkomponenter.

• Bidrar till att minska avlagringar i höghastighetslager i centrifugal- och axialkompressorer

• Bidrar till att öka tillförlitligheten i energiförsörjningen

Bidrar till att minska stilleståndstid och till att öka tillförlitligheten i driften

• Bidrar till förlängd oljelivslängd och möjliggör lägre smörjmedelskostnader.

• Bidrar till att minska stilleståndstid och till att öka tillförlitligheten i driften

Starkt slitageskydd

• Bidrar till att skydda växlade gas- och ångturbiner

• Bidrar till att minska kostnader för underhåll och utbyte av utrustning

Utmärkt vatten- och ångavskiljning

• Stöd för effektiv systemdrift och minskat underhåll

Uppfyller eller överträffar ledande turbintillverkares krav för både gas- och ångturbiner

• Ger flexibilitet åt operatörer

• Förhindrar felanvändning av smörjmedel och kostsamma smörjmedelsbyten

 

Användningsområden

Mobil SHC 832 och 846 Ultra är turbinoljor av högsta kvalitet med förhöjda prestanda utvecklade för användning i ångturbiner, gasturbiner och kombikraftverk (CCGT) samt turbokompressorer vid mycket svåra driftsförhållanden.

 

Moderna stationära gasturbiner som arbetar vid höga effekter och svåra driftsförhållanden vållar termisk påfrestning på oljan, vilket kan resultera i avlagringar i lager, igensättning av filter, avlagringar i servoventiler och fastsättning av ventiler eller förkortad oljelivslängd.  Mobil SHC 800 Ultra -serien har speciellt utvecklats för att ge exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning och oxidation och enastående rengörande egenskaper med speciell förmåga att begränsa avlagringar och lackbildning.

 

Mobil SHC 800 Ultra -serien har även andra exceptionella egenskaper, i synnerhet snabb ång- och vattenavskiljning som krävs för moderna ångturbiner med hög effekt Mobil SHC 800 Ultra -seriens gedigna slitageskyddande egenskaper är utvecklade för att uppfylla de lastbärande kraven som växlade turbiner har.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBIL SHC 832 ULTRA

MOBIL SHC 846 ULTRA

MAN Energy Solutions Oberhausen (Heritage MAN D&T) 10000494596 - Rev. 02

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MOBIL SHC 832 ULTRA

MOBIL SHC 846 ULTRA

GE Power GEK 28143B

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MOBIL SHC 832 ULTRA

MOBIL SHC 846 ULTRA

ASTM D4304, Type I (2017)

X

X

ASTM D4304, Type II (2017)

X

X

ASTM D4304, Type III (2017)

X

X

Baker Hughes Nuovo Pignone ITN 52220.05

X

X

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

China GB 11120-2011, L-TGE

X

X

China GB 11120-2011, L-TGSB

X

X

China GB 11120-2011, L-TGSE

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (Class A)

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (Class B)

X

X

China GB 11120-2011, L-TSE

X

X

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02:

X

X

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 107395A

X

 

GE Power GEK 121608   

GE Power GEK 32568N

X

 

GE Power (tidigare Alstom Power) HTGD 90117

X

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

 

X

Solturbiner ES 9-224, Klass II

X

X

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

MOBIL SHC 832 ULTRA

MOBIL SHC 846 ULTRA

ISO VG -klass

32

46

Luftavskiljning, 50°C, min, ASTM D3427

1

2

Kopparremskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,83

0.84

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 54°C, ASTM D1401

5

10

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

10

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

266

284

Skumning, Sekv. I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. III, tendens, ml, ASTM, D892

0

0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

6,4

7,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

33,9

46,4

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

-33

RPVOT, min, ASTM D2272

3700

3200

Rostskyddsegenskaper, Procedur A, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Rostskyddsegenskaper förfarande B, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

TOST, tid till 2,0 mg KOH/g, timmar, ASTM D943

>10000

>10000

Viskositetsindex, ASTM D2270

140

135

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad påhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx