Mobil SHC 800 Ultra Series

Turbinoljor med extra höga prestanda

Mobil SHC™ 832 och 846 Ultra är turbinoljor av högsta kvalitet med förhöjda prestanda utvecklade för användning i ångturbiner, gasturbiner och kombikraftverk (CCGT) samt turbokompressorer vid mycket svåra driftsförhållanden.

Moderna stationära gasturbiner som arbetar vid höga effekter och svåra driftsförhållanden vållar termisk påfrestning på oljan, vilket kan resultera i avlagringar i lager, igensättning av filter, avlagringar i servoventiler och fastsättning av ventiler eller förkortad oljelivslängd.  Mobil SHC 800 Ultra -serien har speciellt utvecklats för att ge exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning och oxidation och enastående rengörande egenskaper med speciell förmåga att begränsa avlagringar och lackbildning.

Mobil SHC 800 Ultra -serien har även andra exceptionella egenskaper, i synnerhet snabb ång- och vattenavskiljning som krävs för moderna ångturbiner med hög effekt. Mobil SHC 800 Ultra -seriens gedigna slitageskyddande egenskaper är utvecklade för att uppfylla de lastbärande kraven som växlade turbiner har.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaperna hos oljorna i Mobil SHC 800 Ultra -serien visar sig i form av utmärkt skydd av utrustning, pålitlig drift med minskade driftsavbrott och längre oljebytesintervaller. Dessa produkter erbjuder också yttersta flexibilitet vid turbindrift tack vare deras användbarhet i en mängd olika turbintyper. 

Oljorna i SHC 800 Ultra -serien erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Minskad risk för lack- och avlagringsbildning.

Erbjuder en potentiell minskning av oplanerade driftsavbrott och bidrar till att minska underhållet av hydrauliska systemkomponenter.

Bidrar till att minska avlagringar i höghastighetslager i centrifugal- och axialkompressorer

Bidrar till att öka tillförlitligheten i energiförsörjningen

Bidrar till att minska stilleståndstid och till att öka tillförlitligheten i driften

Bidrar till förlängd oljelivslängd och möjliggör lägre smörjmedelskostnader.

Bidrar till att minska stilleståndstid och till att öka tillförlitligheten i driften

Starkt slitageskydd

Bidrar till att skydda växlade gas- och ångturbiner

Bidrar till att minska kostnader för underhåll och utbyte av utrustning

Utmärkt vatten- och ångavskiljning

Stöd för effektiv systemdrift och minskat underhåll

Uppfyller eller överträffar ledande turbintillverkares krav för både gas- och ångturbiner

Ger flexibilitet åt operatörer

Förhindrar felanvändning av smörjmedel och kostsamma smörjmedelsbyten

 

Användningsområden

Mobil SHC 832 och 846 Ultra är turbinoljor av högsta kvalitet med förhöjda prestanda utvecklade för användning i ångturbiner, gasturbiner och kombikrafyverk (CCGT) samt turbokompressorer vid mycket svåra driftsförhållanden.

Moderna stationära gasturbiner som arbetar vid höga effekter och svåra driftsförhållanden vållar termisk påfrestning på oljan, vilket kan resultera i avlagringar i lager, igensättning av filter, avlagringar i servoventiler och fastsättning av ventiler eller förkortad oljelivslängd.  Mobil SHC 800 Ultra -serien har speciellt utvecklats för att ge exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning och oxidation och enastående rengörande egenskaper med speciell förmåga att begränsa avlagringar och lackbildning.

Mobil SHC 800 Ultra -serien har även andra exceptionella egenskaper, i synnerhet snabb ång- och vattenavskiljning som krävs för moderna ångturbiner med hög effekt Mobil SHC 800 Ultra -seriens gedigna slitageskyddande egenskaper är utvecklade för att uppfylla de lastbärande kraven som växlade turbiner har.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBIL SHC 832 ULTRA

MOBIL SHC 846 ULTRA

MAN Energy Solutions Oberhausen (Heritage MAN D&T) 10000494596 - Rev. 02
X X

Siemens TLV 9013 04

X

X

SIEMENS TLV 9013 05

X

X

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

GE GEK 28143B

X

X

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ASTM D4304, Type I (2017)

X

X

ASTM D4304, Type II (2017)

X

X

ASTM D4304, Type III (2017)

X

X

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

China GB 11120-2011, L-TGE

X

X

China GB 11120-2011, L-TGSB

X

X

China GB 11120-2011, L-TGSE

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (Class A)

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (Class B)
X X

China GB 11120-2011, L-TSE

X

X

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02:

X

X

GE 32568K

X

GE GEK 101941A

X

GE GEK 107395a

X

GE Oil and Gas Nuovo Pignone ITN 52220.05

X

X

GE Power AG (tidigare Alstom Power) HTGD 90117

X

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812101

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812102

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812106

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812107

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812108

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812109

X

SOLAR ES 9-224, CLASS II

X

X

 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL SHC 832 ULTRA

MOBIL SHC 846 ULTRA

ISO VG -klass

32

46

Luftavskiljning, 50°C, min, ASTM D3427

1

2

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,83

0.84

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 54°C, ASTM D1401

5

10

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

9

10

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

266

284

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

0

0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

6,4

7,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

33,9

46,4

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

-33

RPVOT, min, ASTM D2272

3700

3200

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Rostskyddsegenskaper Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

TOST, tid till 2,0 mg KOH/g, timmar, ASTM D943

>10000

>10000

Viskositetsindex, ASTM D2270

140

135

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com