Mobil SHC PM Series

Cirkulationoljor för pappersmaskiner

Mobil SHC™ PM -serien är syntetiska cirkulationsoljor med överlägsna prestanda, särskilt utvecklade för de mest krävande cirkulationssystemen i industriella pappersmaskiner. Oljorna i Mobil SHC PM -serien är framställda för att ge överlägset skydd åt kuggväxlar och lager som arbetar under svåra betingelser. De har mycket låga flytpunkter och ett naturligt högt viskositetsindex (VI) som bidrar till att säkerställa lätt start vid låga temperaturer samtidigt som de utmärkta viskositetsegenskaper bibehålls vid mycket höga temperaturer Dessa oljor är mycket skjuvstabila och behåller sin viskositet även när de utsätts för kraftig mekanisk skjuvning i tungt belastade växlar och lager. Deras låga traktionstal och höga viskositetsindex kan bidra till minskad energiförbrukning och till att sänka komponenternas driftstemperaturer.

För att utveckla den senaste Mobil SHC teknologin för oljorna i Mobil SHC PM -serien, valde ExxonMobils forskare särskilda basoljor baserat på deras exceptionella potential för termisk/oxidativ beständighet och kombinerade dem med ett balanserat tillsatssystem för att komplettera basoljornas inneboende egenskaper och uppnå höga prestanda. Dessa oljor möjliggör användning av de högre ångtryck, temperaturer och maskinhastigheter som är vanliga i pappersmaskiner och kalanderpressar med hög effekt. Deras enastående hydrolytiska stabilitet och filtrerbarhet säkerställer utomordentliga prestanda vid förekomst av vatten samt förmågan att bibehålla effektiv filtrering även vid mycket fina filtreringsnivåer. De separerar vatten lätt och behåller sin färg även under långa användningsperioder under svåra betingelser.

 

Egenskaper och fördelar

Oljorna i Mobil SHC PM -serien representerar en teknologisk utveckling i smörjningen av pappersmaskiner. Deras utomordentliga egenskaper vad gäller slitageskydd, förhöjd oxidationsbeständighet, kemisk stabilitet, effektivt rost- och korrosionsskydd, färgstabilitet samt filtrerbarhet inte bara förlänger underhållsintervallen utan kan även förbättra maskinens prestanda och öka produktionskapaciteten. Detta kan resultera i lägre underhållsbehov och längre livslängd för utrustningen.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkta prestanda i ett brett temperaturintervall

Lättare start och förbättrad smörjning vid kallstart

Extra skyddsmarginal vid förhöjda temperaturer

Bättre kontroll av matningshastigheter

Exceptionellt slitageskydd

Förbättrade lager- och växelprestanda

Enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet

Längre oljelivslängd

Lägre kostnader för filterbyten

Renare system

Mindre avlagringar i cirkulationssystem

Effektiv vattenavskiljningsförmåga

Underlättar avlägsnande av vatten

Minskar bildningen av oönskade emulsioner i cirkulationssystem

Lågt traktionstal

Minskad energiförbrukning

Lägre driftstemperaturer

Minskat slitage

Utmärkt filtrerbarhet

Håller oljeledningar och flödesmätare fria från avlagringar

Förbättrat oljeflöde och kylning

Sänker kostnader för filterbyten

Höggradigt rost- och korrosionsskydd

Skyddar växlar och lager under våta förhållanden

Ger rostskydd i ångfas för ytor i hålrum i lager och växlar ovanför normalt oljevätta ytor

 

Användningsområden

  • Smörjning av hårt belastade cirkulationssystem i industriella pappersmaskiner
  • Tillämpningar som innefattar cirkulationssystem som arbetar över ett brett temperaturområde, som t.ex. kalanderpressar
  • System som måste startas upp och sättas i drift snabbt
  • Cirkulationssystem för smörjning av växlar och lager

     

Typiska egenskaper

Egenskap

150

220

320

460

ISO VG -klass

150

220

320

460

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,857

Vattenavskiljning, minuter till 40/40/0 ml vid 82°C, ASTM D1401

15

25

30

30

FZG 4-kvadrat belastningsstöd, skadenivå, DIN 51354

11

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

11

11

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

220

220

220

220

Hydrolytisk stabilitet, syratalsförändring, mgKOH/g, ASTM D 2619

0

0

0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

18,9

25,6

34,7

44,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

158

225

325

465

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

-36

-33

-27

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Densitet vid 15°C, ASTM D 1298

0,863

0,865

0,874

Viskositetsindex, ASTM D2270

124

127

130

137

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com