Mobil SHC Rarus Series

Högprestandasmörjmedel för luftkompressorer

Mobil SHC™ Rarus -seriens oljor är smörjmedel av yppersta klass för luftkompressorer som främst är avsedda för smörjning av hårt belastade rotationsluftkompressorer av skruv-och vingtyp. De är särskilt lämpade för påfrestande driftsförhållanden där syntetoljebaserade produkter inte uppfyller kraven, såsom i tunga tillämpningar med höga slutkompressionstemperaturer, eller i fall där förlängda oljebytesintervall är önskvärda. Mobil SHC Rarus -seriens formulering kan ge upp till tre gånger längre oljebytesintervall jämfört med ett ledande syntetiskt kompressoroljor.

 

Technical Resources

Egenskaper och fördelar

 • Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet bidrar till att ge upp till tre gånger längre oljebytesintervall jämfört med en ledande syntetisk kompressorolja, samt till att minska driftsavbrott för underhåll
 • Utmärk kontroll över lack- och slambildning bidrar till renare utrustning och förlänger kompressoroljans livslängd.
 • Högpresterande syntetiska basoljor med högt viskositetsindex möjliggör ett brett temperaturområde och effektiv smörjning vid höga temperaturer
 • Hög lastbärande förmåga skyddar utrustningen och förlänger användningstiden, bidrar till att minimera oförutsedda driftstopp och förlänger serviceintervallen
 • Exceptionellt skydd mot rost, korrosion och slitage samt kontroll av vattenavskiljning, skumbildning och luftavskiljning och kompatibilitet med en mångfald metaller
 •  

  Utmärkt vattenavskiljningsförmåga bidrar till att minska läckage till nedströms utrustning, minska slambildning i vevhus och returledningar och bidrar till att minska blockage i oljeavskiljare och kylare och till att minska benägenheten för emulsionsbildning.

Användningsområden

 • Mobil SHC Rarus -serien är främst avsedd för rotationskompressorer av skruv- eller vingtyp och är mycket effektiv i skruvkompressorer med oljeinsprutningskylning samt i kompressorer, där man haft problem med alltför snabb oljenedbrytning, dåliga ventilprestanda eller avlagringsbildning.
 • Kompressorer i tung drift, särskilt effektiv för kontinuerlig drift vid höga temperaturer och utsläppstemperaturer upp till 200°C
 • Kompressorsystem med kritiska växlar och lager
 • Inte för kompressorer i tillämpningar med andningsluft.
 •  

  Kompatibel med alla metaller som används i kompressorkonstruktioner och med konventionella mineraloljebaserade luftkompressoroljor. Dock kan blandning med andra oljor att försämra deras totala prestanda.

Typiska egenskaper

Egenskap

32

46

68

ISO VG -klass

32

46

68

Färg, visuell

Orangefärgad vätska

Orangefärgad vätska

Orangefärgad vätska

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D130

1B

1B

1B

Flampunkt (PM), °C, ASTM D93

204

197

192

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5.6

7.1

9,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

30.6

44.1

65.3

Flytpunkt, °C, ASTM D5950

-42

-45

-39

Rosttest, syntetiskt havsvatten, 24 tim vid 60°C, ASTM D665-PROB

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D 1298

0,878

0,868

0,865

Viskositetsindex, ASTM D2270

123

122

129

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com