Mobil Vacuoline 500 Series

Cirkulationsoljor

Mobil Vacuoline 500 är en serie mångsidiga smörjoljor för en mängd olika applikationer inom industrin.  Mobil Vacuoline 500 -serien är högpresterande cirkulationsljor för krävande bruk, framställda för att uppfylla kraven från No-Twist -stångvalsverk, men tack vare deras mångsidighet lämpar de sig även för cirkulationssmörjning av kuggväxlar och lager. Mobil Vacuoline 500 -serien har utvecklats för att uppfylla de kritiska kraven för Morgan Construction Companys höghastighets No-Twist -stångvalsverk samt kraven för cirkulationsoljor för Danielli -stångvalsverk.

 

Oljorna har framställts av högklassiga basoljor och patenterade tillsatssystem för att ge överlägsen vätbarhet, ökad filmstyrka och tunnfilmsskydd mot rost och korrosion.    Mobil Vacuoline 500 ger utmärkt skydd mot oxidation, termisk nedbrytning och en hög nivå av slitageskydd. Oljorna har mycket goda vattenavskiljande egenskaper som tillåter att vatten och föroreningar snabbt separerar från oljan i tanken.  Vacuoline 500 -serien finns i sex olika viskositetsklasser.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Vacuoline 500 -seriens produktfamilj är välkänd och mycket välrenommerad världen över till följd av produkternas enastående prestanda och den forsknings- och utvecklingsexpertis och globala tekniska support som står bakom märket. Den exceptionella mångsidigheten hos oljorna i Mobil Vacuoline 500 -serien har gjort dem till förstahandsvalet för många användare över hela världen under många decennier.

 

Mobil Vacuoline 500 -serien är utformad för smörjning av cirkulationssystem i No-Twist -stångvalsverk, växellådor inom industri och sjöfart, hydraulsystem samt ett brett sortiment av tilläggsutrustning.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt rost- och korrosionsskydd genom en balanserad och högpresterande
smörjmedelssammansättning

Färre oplanerade driftstopp och sänkta underhållskostnader

Enastående slitageskyddande egenskaper

Utmärkt skydd av kritiska lager och växlar

Utmärkta vattenavskiljande egenskaper

Snabb avskiljning av vatten för jämn, effektiv drift, färre driftstopp och bibehållet slitageskydd

Hög beständighet mot oxidation och termisk nedbrytning

Lång oljelivslängd och undvikande av kostnader för oförutsedda produktionsavbrott

Mångsidiga användningsområden

Minskade lagerhållningskostnader

 

Användningsområden

Dessa oljor är huvudsakligen avsedda för smörjning av glid- och rullningslager samt cylindriska och koniska kuggväxlar. De är lämpliga som mångsidiga smörjmedel i system som inte utsätts för stötbelastning och som inte kräver extrema högtrycksegenskaper. Mobil Vacuoline 500 -seriens oljor har goda vattenavskiljande egenskaper som bibehålls under förhållanden med svår vattenkontamination. Mobil Vacuoline 500 -serien används i tillämpningar med stänk-, bad- och ringoljearrangemang och alla andra appliceringsmetoder som innefattar pumpar, ventiler och hjälputrustning. De rekommenderas för användning i hydraulsystem där oljor med högre viskositet specificeras. De är speciellt beständiga mot effekterna av långvarig exponering för höga temperaturer och fungerar bra i cirkulationssystem med kort vilotid för oljan.

 

Typiska tillämpningar inkluderar:

  • No Twist -stångvalsverk
  • Måttligt belastade cylindriska, koniska, spiralformade och snedskurna kuggväxlar
  • Cirkulationssystem
  • Mobil Vacuoline 525, 528, 533 kan även användas i hydraulsystem med kugghjuls-, excenter-, radial- och axialkolvpumpar, där slitageskyddande hydraulolja med hög viskositet krävs.
  •  

    Vissa kompressorer och vakuumpumpar som hanterar luft och inerta gaser, förutsatt att utloppstemperaturen inte överstiger 150°C, inte lämpligt för andningsluftkompressorer

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

525

DANIELI Type 21-0.597654.F BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 15

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

525

MORGOIL smörjmedelsspecifikation för No-Twist -stångvalsverk

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

525

528

533

537

546

548

ISO VG -klass

100

150

220

320

460

680

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1A

1A

1A

1A

Vattenavskiljning, icke-EP oljor, ml, ASTM D 2711

39

38

36

39

35

36

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,88

0,89

0,89

0,89

0,9

0,92

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml vid 54°C, ASTM D1401

15

 

 

 

 

 

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml vid 82°C, ASTM D1401

 

15

15

15

15

15

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 82°C, ASTM D1401

 

10

15

20

25

 

FZG Scuffing, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

12

12

12

12

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

264

272

284

288

286

286

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

10

5

5

10

5

0

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

0

0

0

0

0

0

Viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

10.7

14,4

18,8

24,4

29,4

36,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

89

146

215

309

453

677

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

-21

-15

-12

-12

-9

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Rostskyddsegenskaper Proc B, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

99

96

96

96

95

89

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx