Mobilarma 500

Rostskyddande smörjmedel

Oljorna i Mobilarma 500-serien är produkter i första hand avsedda som inkörnings- eller avställningssmörjmedel, vilka åstadkommer effektiva rostskyddande filmer på invändiga ytor i maskiner. De är särskilt lämpliga som inkörningssmörjmedel för diesel- och bensinmotorer. Oljorna undantränger vatten från metallytor och bildar starka, vattenbeständiga filmer på metallytorna för att förhindra rost och korrosion. Oljorna i Mobilarma-serien absorberar vatten in i en vatten-i-olja-emulsion, så att maskinens kontaktytor fortfarande får tillfredsställande smörjning. Deras höga nivå av kemisk stabilitet samt deras antislitage- och detergentegenskaper gör dem lämpliga som högkvalitativa korttidssmörjmedel.

I de flesta tillämpningar behöver filmerna som skyddar mot kvarbliven rost inte sköljas bort när aggregatet fylls med smörjolja eller hydraulolja och sätts tillbaka i service. Sköljning med tillsats av smörjolja rekommenderas emellertid för avlägsnande av Mobilarma-produkten eller dess återstående film om:

1. Mobilarma-produkten inte har de erforderliga smörjmedelsegenskaperna för drift av utrustningen vid angivna laster och temperaturer

2. Dränering av utrustningen är svår att genomföra och betydande volymer av Mobilarma-oljan inte kan avlägsnas utan problem

3. Kontaminering av systemoljan med Mobilarma skulle kunna sänka smörjprestandan (exempel: Mobilarma skulle kunna höja Freon-grumlingspunkterna i kompressorer eller för vatten-i-olja-emulsioner försämra antislitage-egenskaperna i hydraulsystem med högt tryck)

4. Närvaro av de rostskyddande medlen minskar den nya oljans förmåga att separera vatten i turbiner och liknande utrustning.

Technical Resources

Egenskaper och Fördelar

Mobilarma 500-serien är utmärkta smörjmedel som även fungerar som rostskyddsmedel. Därigenom möjliggörs säker avställning av maskiner som inte ska användas omedelbart utan kan komma att drivas med avbrott vid låga till medelhöga belastningar under korta tidsperioder. Dessa produkter ger ett mycket gott rostskydd, vilket minskar potentiella skador som annars skulle kunna uppstå i icke arbetande maskiner. På så vis undanröjs även behovet av rengöring och ev omfattande sköljprocedurer innan utrustningen åter tas i drift.

Egenskaper Fördelar
Utmärkt rost- och korrosionsskydd Högt skydd mot rost under säsongsbetingade avställningar
Minskad rengöringstid för att åter ta in maskinen i produktionen
För undan vatten från metallytor och bildar sega skyddsfilmer
Effektiva antislitage-egenskaper Skyddar utrustningen mot slitage
Smörjande/rostskyddande funktion Reducerade kostnader och tider för inkörnings-, testnings- eller justeringsprocedurer
Eliminerar onödiga skölj- och dräneringsåtgärder

Användningsområden

  • Inkörnings- och avställningsolja för motorer och industriell utrustning
  • Turbiner som inte kommer att vara i drift under långa perioder
  • Hydraulsystem där vatten är närvarande och bildning av emulsioner inte påverkar driften
  • Testkalibreringsolja

Typiska egenskaper

Mobilarma 500 Series 522 524
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 28.8 88.4
cSt @ 100º C 5 10.5
Viscosity Index, ASTM D 2270 95 95
Pour Point, ºC, ASTM D 97, max -24 -18
Flash Point, ºC, ASTM D 92, min 182 218
Density @ 15.6º C, Calculated, lbs/gal 7.3 7.36


Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.