Mobilcut Series

Vattenbaserade skärvätskor

Mobilcut är varumärket för högeffektiva vattenlösliga skärvätskor i Mobils sortiment av industriella smörjmedel. Sammansatt av högklassiga basoljor, tillsatser och emulgatorer ger sortimentet av klorfria Mobilcut -produkter pålitliga prestanda i en mängd olika skärande bearbetningsprocesser. Produkterna har utvecklats för att fungera med vatten av en mängd olika hårdhetsgrader och för att erbjuda låg skumningstendens och långvarigt skydd för maskiner och arbetsstycken. Mobilcut -produkterna kräver lite underhåll, är stabila och har framställts för moderna maskinverkstäder där lång livslängd, utomordentliga bearbetningsprestanda och hälso- och miljöhänsyn är viktiga faktorer för ökad produktivitet. Dessa produkter levereras som koncentrat och måste blandas med vatten vid användningstillfället.

 

Mobilcut 100 är en konventionell mjölkaktig vattenlöslig olja som är lätt att blanda med vatten av olika hårdhetsgrader för att bilda stabila emulsioner. Dess mångsidiga användbarhet gör den lämplig för en mångfald av skär- och sliparbeten på järnhaltiga lika väl som icke järnhaltiga material där ekonomiska prestanda är den främsta prioriteringen. Den erbjuder en är ytterligt stabil emulsion och ett långvarigt korrosionsskydd både för arbetsstycken och verktygsmaskin.

 

Mobilcut 140 är en vattenlöslig vätska med lång livslängd som förstärkts med smörjande tillsatser, vilket gör den till ett idealiskt val för medel- till mycket krävande applikationer i moderna verkstäder. Den är framställd för att ge lång livslängd och god emulsionsstabilitet och varaktighet och samtidigt bidra till att förlänga verktygens livslängd och förbättra ytfinheten, även under krävande driftsförhållanden. Mobilcut 140 är ett idealiskt val då utmärkta bearbetningsprestanda krävs för en mängd olika material och bearbetningar samtidigt som den är lätt att övervaka och underhålla.

 

Mobilcut 250 är en högpresterande halvsyntetisk vätska som framställts för att förbättra resultat vid bearbetning av aluminium och aluminiumlegeringar och där låg risk för missfärgning är viktig för känsliga komponenter. Med höga nivåer av smörjande tillsatser erbjuder den goda resultat vid bearbetning av kol- och legerade stål och gulmetaller.

 

Mobilcut 320 är en biostabil mineraloljefri syntetisk skärvätska som erbjuder utmärkt bestående korrosionsskydd, inga klibbande restprodukter och är mycket lätt att separera från Mobil Vactra Oil nummerseriens gejdoljor. Den är avsedd för allmänna sliparbeten där de främsta kraven är en hög ytfinhet, enastående kylning och låg skumningstendendens. Den bidrar till att bibehålla sliphjul fria och rena för att maximera prestanda och den uppvisar en utpräglad stabilitet som bidrar till lång livslängd.

  

Egenskaper och fördelar

Mobilcut -produkterna har utvecklats för att bidra till att öka produktiviteten i moderna maskinverkstäder genom att erbjuda högprestandaegenskaper.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Bildar stabila emulsioner och lösningar

Lätta att använda och underhålla

Långvarig stabilitet

Längre hållbarhet för en färdigblandad mängd och mindre obehaglig lukt

Låg skumningstendens

Förbättrade prestanda även i högtryckssystem

Motverkar uppkomst av klibbiga beläggningar

Förbättrar maskinernas renhet

Hög nivå av korrosionsskydd

Reducerar maskinunderhåll och ombearbetning av material

Enkelt att avskilja spånor

Förbättrar filtrerbarhet och ytfinhet

Brett användningsområde

Möjlighet att kombinera produkter och minska lagerhållning

Kompatibla med högklassiga Mobil Vactra Oil -seriens gejdoljor

Enkel avskiljning och borttagning av läckolja

Neutral lukt

Förbättrar arbetsplatsmiljön

 

Användningsområden

Mobilcut 100: Allmän maskinbearbetning av lättarbetade maskinstål och kopparlegeringar i lätta till medelsvåra metallbearbetningar såsom fräsning, svarvning, sågning, försänkning, borrning och brotschning.

Mobilcut 140: Bearbetning av aluminium och lättbearbetade stålmaterial vid medelsvåra till tunga arbeten som t.ex. fräsning, svarvning, sågning, brotschning, borrning och försänkning, där en emulgerande oljas smörjande egenskaper är önskvärda.

Mobilcut 250: Halvsyntetisk skärvätska huvudsakligen avsedd för bearbetning av aluminium och aluminiumlegeringar. Kan även användas för en mängd olika järnmetaller där en mer mångsidig vätska behövs.

Mobilcut 320: Syntetisk (mineraloljefri) slipvätska, huvudsakligen ämnad för slipning av stål och gjutjärn. Ej lämplig för volframkarbid (kobolturlakning).

 

Typiska egenskaper

Egenskap

100

140

250

320

Utseende, PTM 100

Brun vätska

Mörk brun vätska

Mörk grön vätska

Utseende, visuellt

Lätt mjölkaktig

Gjutjärnskorrosion. %BRKPT, PTM 108

3

3

2,5

Emulsionstyp vid 3% i 50 ppm vatten, gradering, PTM 141

Halvsyntetisk

Syntetisk

Emulsion, utseende, AMS 500.35-PROA

Mjölkvit

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

32

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, PTM 143

59

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-10

-42

Specifik vikt vid 20°C, PTM 103

0,945

0,945

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,881

pH vid 3% i destillerat vatten, PTM 104

9,4

pH vid 5% i destillerat vatten, PTM 104

9

pH, emulsion, 10% i destillerat vatten, ASTM E70

10

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx