Mobilgrease XHP Mine Series

Premium litiumkomplexfett med molybdendisulfid

Mine -produkterna har utvecklats speciellt för smörjning av extra hårt belastade entreprenad- och gruvmaskiner. Med ett komplett sortiment av NLGI-klasser, kan denna serie av litiumkomplexfetter, som innehåller 5% molybdendisulfid, användas i en mängd olika driftsförhållanden och temperaturer för att förbättra produktiviteten. Mobilgrease XHP Mine -serien har utmärkta högtrycks- och slitageskyddsegenskaper i tillägg till exceptionella vidhäftningsegenskaper med utmärkt beständighet mot vattenursköljning och -avsprutning, och längre serviceintervaller under svåra driftsförhållanden. Dessa smörjfetter, avsedda för extra tungt belastade tillämpningar, uppvisar utmärkt strukturell stabilitet. De orsakar inte korrosion på stål- eller kopparlegeringar i lager och är kompatibla med konventionella tätningsmaterial.TMMobilgrease XHP

 

Mobilgrease XHP 320 Mine, 321 Mine och 322 Mine utvecklades speciellt för att ge överlägsna prestanda i skoptappar, vändskivor och tungt belastade chassikomponenter. Mobilgrease XHP 100 Mine och 320 Mine är speciellt lämpade för centralsmörjsystem i tung utrustning, som kräver ett NLGI 0 -klass smörjfett. Mobilgrease XHP 100 Mine och 320 Mine rekommenderas av ExxonMobil för användning i centralsmörjsystem av den typ som återfinns i entreprenad- och gruvmaskiner. Mobilgrease XHP 100 Mine uppvisar bra appliceringsegenskaper ner till -50°C. Mobilgrease XHP 321 Mine är ett NLGI 1 -klass smörjfett som utvecklats för kallare temperaturer och har mycket bra pumpbarhet vid låga temperaturer. Mobilgrease XHP 322 Mine är ett NLGI 2 -klass universalsmörjfett för användning i chassitillämpningar.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine, och 322 Mine är ledande medlemmar i Mobilgrease märkets produktserie, som uppnått rykte för innovation och höga prestanda. Mobilgrease XHP Mine -serien är framtagen av våra formuleringsexperter och stöds av vår världsomspännande tekniska support.

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine och 322 Mine har utvecklats specifikt för att möta behoven i entreprenadmaskiner i byggnads- och gruvdrift, där prestandakraven på EP/slitageskydd är exceptionella, och där smörjfettet måste vara beständigt och stanna kvar på plats trots svåra förhållanden med vattensprut, höga skjuvbelastningar, och höga temperaturer. Dessa smörjfetter erbjuder följande egenskaper, fördelar och möjlig nytta:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkta högtrycks- och slitageskyddande egenskaper

Utmärkt skydd och potentiellt längre livslängd för maskiner och utrustning, även under svåra driftsförhållanden

Hög halt av molybdendisulfid

Optimalt skydd i mekanismer med höga skjuvbelastningar och med längre eftersmörjningsintervaller

Exceptionell beständighet mot vattenursköljning och -avsprutning

Garanterar tillräcklig smörjning, även i aggressiva arbetsmiljöer

Mycket god pumpbarhet vid låga temperaturer och lämplighet för centralsmörjsystem (Mobilgrease XHP 100 Mine och 320 Mine)

Utmärkt pumpbarhet och startprestanda vid låga temperaturer, en viktig egenskap i avlägset belägna tillämpningar

 

Användningsområden

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine och 322 Mine rekommenderas för krävande entreprenad- och gruvtillämpningar med avseende på svåra driftsförhållanden och vattensprut. Specifika tillämpningar inkluderar:

  • Skoptappar, vändskivor och tungt belastade chassikomponenter
  • Centralsmörjsystem i tunga maskiner
  •  

    Universalsmörjning av chassikomponenter

Typiska egenskaper

Egenskap

Mobilgrease XHP 100 MINE

Mobilgrease XHP 320 MINE

Mobilgrease XHP 321 MINE

Mobilgrease XHP 322 MINE

NLGI-klass

0

0

1

2

Förtjockningsmedel, typ

Litiumkomplex

Litiumkomplex

Litiumkomplex

Litiumkomplex

Färg, visuell

Gråsvart

Gråsvart

Gråsvart

Gråsvart

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D4048

1A

1A

1A

1A

Korrosionsskydd, ASTM D1743

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Droppunkt, ºC, ASTM D 2265

200

270

270

270

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

315

400

400

400

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

0,4

Molybdendisulfid, vikt-%, BERÄKNAD

5

5

5

5

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

370

370

325

280

Roll Stability, penetrationsförändring, 0.1 mm, ASTM D1831

+14

0

+10

+10

US Steel Mobility vid -29°C, g/min, AMS 1390

32

 

 

 

US Steel Mobility vid -12°C, g/min, AMS 1390

 

 

 

11

US Steel Mobility vid -6,7°C, g/min, AMS 1390

 

 

15

 

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

100

320

320

320

Vattenavsprutning, förlust, %, ASTM D4049

 

 

28

16

Vattenursköljning, förlust vid 79°C, vikt-%, ASTM D1264

 

 

10

2

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx