Mobilmet 760 Series

Oljebaserade skärvätskor

Mobilmet™ 760-serien utgörs av mineraloljebaserade skärvätskor med extra hög prestanda. De är klorfria och avsedda för krävande skäroperationer på svårbearbetade ståltyper. Mobilmet 760-seriens oljor rekommenderas inte för användning tillsammans med koppar och kopparlegeringar, på grund av dessa oljors starkt frätande verkan på dessa mjukare gula metaller. I jämförelse med andra ledande skäroljor har oljorna i Mobilmet 760-serien visat överlägsen ytfinish, förlängd användningstid för verktyget och kontroll av löseggsbildningen. Deras ljusa färg gör att arbetsområdet kan ses tydligt under bearbetningens gång. Snävare toleranser uppnås genomgående. Dessa oljor har tagits fram i syfte att hindra bildning av oljedimma i närheten av verktygsmaskinen, vilket bidrar till en säkrare och bekvämare arbetsmiljö.

Tack vare omfattande utvecklingstester med användning av modern bearbetningsutrustning plus utförliga kundutvärderingar har produkterna i Mobilmet 760-serien blivit förstahandsvalet för många maskinverkstäder.

Egenskaper och fördelar

Skärvätskorna av Mobilmet-märket har vunnit ett välförtjänt rykte för sina innovativa egenskaper och enastående prestanda under årens lopp. Mobilmet 760-series är en viktig medlem av denna familj med sin klorfria additivteknologi och ringa dimbildning. Den använda formuleringen ger superb prestanda inom ett brett fält av tillämpningar, samtidigt som vätskornas klorfrihet innebär miljömässiga fördelar och underlättar destruktion.

Ytterligare egenskaper och fördelar med Mobilmet 760-produkterna innefattar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Höga bearbetningsprestandaÖkad produktion tack vare längre livstid för verktygen samt mindre tid i stillestånd för verktygsbyten
 Förbättrad ytfinish, snävare toleranser och minskad löseggsbildning resulterar i färre kasseringar
Utmärkt smörjförmågaKallare arbetsstycken och ökade matningshastigheter möjliga till lägre driftskostnader
Brett användningsområdeLämpliga för en mängd olika krävande bearbetningsoperationer på svåra stålsorter
Ljus, transparent färgGer en klar sikt över verktyget och arbetsstycket
Anti-dim-formuleringFörbättrad säkerhet på arbetsplatsen

Användningsområden

Mobilmet 760-serien rekommenderas för krävande skäroperationer på normala och svårbearbetade stålsorter. Specifika applikationer för respektive produkt innefattar:

  • Mobilmet 762 är särskilt lämplig för borrning, djuphålsborrning (mindre än 20 mm diameter), (tapp)gängskärning, kapning och automatsvarvning på små arbetsstycken
  • Mobilmet 763 rekommenderas för djuphålsborrning (större än 20 mm diameter), borrning, (tapp)gängskärning, fräsning, kugghyvling, driftning, kapning och automatsvarvning
  • Mobilmet 766 används för (tapp)gängskärning, fräsning, kuggskavning och -hyvling, driftning, hyvling, kapning och automatsvarvning

Typiska egenskaper

Mobilmet 760-serien762763766
Kinematisk viskositet   
cSt @ 40ºC10.018.036.0
cSt @ 100ºC3.04.06.0
Flampunkt, ºC, COC160180205
Relativ densitet @ 15ºC, kg/l0.870.870.88
Svavel, aktivt1.61.61.6
KlorNollNollNoll
Anti-dimtillsatsFinnsFinnsFinns
FriktionsmodifierareFinnsFinnsFinns

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.