Nuto H Series

Hydrauloljor

Nuto™ H -serien består av slitageskyddande hydrauloljor av god kvalitet för industriella och mobila tillämpningar under måttliga driftsförhållanden som kräver smörjmedel med slitageskydd.

Produkternas effektiva oxidationsbeständighet och kemiska stabilitet ger lång livslängd i måttliga till krävande tillämpningar.

 

Egenskaper och fördelar

  • Goda slitageskyddande egenskaper bidrar till att minska slitaget och förlänga livslängden på pumpen
  • Korrosionsskydd bidrar till att minska effekterna av fukt på systemkomponenter
  • Filtrerbarhet för att förebygga filterblockering även vid förekomst av vatten

 

Användningsområden

  • System som använder kugghjuls-, ving-, radial- och axialkolvpumpar och system som innehåller växlar och lager där måttliga slitageskyddande egenskaper krävs
  • När förorening eller läckage av hydrauloljan är oundvikligt
  • När små mängder vatten inte kan undvikas

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

32

46

68

100

150

DENISON HF-0

X

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

32

46

68

100

150

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

ISO L-HM (ISO 11158:1997)

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

32

46

68

100

150

ISO VG -klass

32

46

68

100

150

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1A

1A

1A

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,872

0,876

0,882

0,884

0,887

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401

15

15

20

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 82°C, ASTM D1401

10

5

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

212

226

234

242

258

Viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,3

6,6

8,3

11,0

14,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

31,4

44,0

63,3

96,0

150

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

-24

-18

-18

-18

Viskositetsindex, ASTM D2270

98

98

98

98

98

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på