Primetals Gear Oil Series

Premium växellådsoljor

Produktbeskrivning

Primetals Gear Oil -serien är smörjmedel med höga prestanda som erbjuder extrema högtrycks- och lastbärande egenskaper, speciellt utvecklade för användning i slutna växlar i Primetals Technologies' valsverk.  Primetals Gear Oil -serien är utvecklad för klara de högre belastningar som förekommer i nyare växellådskonstruktioner genom att ge extra skydd för kugghjul, lager och tätningar, och för att skydda kuggar från mikropitting-slitage, som kan leda till avsevärda skador på kuggarna. 

Primetals Gear Oil -serien överträffar industrins krav för slitageskydd av lager, och ger upp till 15 gånger bättre slitageskydd enligt testmätningar baserade på industristandarden FAG FE 8.  Deras balanserade sammansättning bidrar till att ge maximalt slitage- och korrosionsskydd och samtidigt bevara kompatibilitet med vanliga tätningsmaterial för växellådor och därigenom förhindra oljeläckor och reducera intrång av föroreningar.

Primetals Gear Oil -serien rekommenderas för raka och snedskurna cylindriska och koniska slutna kuggväxlar i Primetals Techologies valsverk, i system med cirkulations- eller stänksmörjning som arbetar vid en bulkoljetemperatur på upp till 100°C. De är särskilt lämpliga för växlar som arbetar under hård belastning eller stötbelastning.  Primetals Gear Oil -serien finns i tre viskositetsklasser.

 

Egenskaper och fördelar

Primetals Gear Oil -serien utnyttjar samma teknologi som oljorna i Mobilgear 600 -serien, vars beprövade egenskaper har gjort dem till förstahandsvalet för ägarna till utrustning från Primetals Technologies i hela världen.  Dessa mineralbaserade premiumoljor uppfyller kraven enligt de nyaste industristandarderna och åtnjuter ett anseende för innovation och höga prestanda.  Primetals Gear Oil -serien erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Förbättrat skydd mot mikropitting-slitage på kugghjul

Mindre slitage av växlar och lager, vilket resulterar i mindre oplanerade driftstopp

Mindre åverkan på kuggar förorsakat av slitagepartiklar

Upp till 22% ökning av livslängden för lager, vilket reducerar utbyteskostnader och förbättrar produktivitet

Förbättrat skydd mot lagerslitage

Förbättrad livslängd för lager med högre produktivitet som resultat

Utomordentlig kompatibilitet med en mängd olika tätningsmaterial

Mindre oljeläckage, oljeförbrukning och intrång av föroreningar förbättrar underhåll, tillförlitlighet och produktivitet.

Utmärkt beständighet mot oxidation och termisk nedbrytning

Bidrar till ökad smörjmedelslivslängd och reducerar smörjningskostnader med färre planerade driftstopp

Hög beständighet mot slambildning och avlagringar

Renare system och mindre underhållskrav

Brett användningsområde

Färre smörjmedel krävs, vilket minskar inköps- och lagerkostnader och risken för felanvändning

Stark beständighet mot rost och korrosion av stål, koppar och legeringar med mjuka metaller

Utmärkt skydd av maskindelar, vilket ger sänkta underhålls- och reparationskostnader

Motstånd mot skumning och bildande av emulsioner

Effektiv smörjning och drift vid vattenkontamination och i utrustning med benägenhet till oljeskumning

 

Användningsområden

Primetals Gear Oil -serien kan användas i en rad industriella tillämpningar, särskilt i raka och sbedskurna cylindriska och koniska kuggväxlar samt i snäckväxlar enligt nedan:

  • Transportörer, fläktar, blandare, pressar, pumpar, sprutmaskiner, och annan utrustning i tungt bruk
  •  

    Andra tillämpningar än växlar, inklusive axelkopplingar, skruvar och hårt belastade glid- och rullningslager som arbetar vid låg hastighet

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

150

220

320

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

DIN 51517-3:2009-06

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)   

 

Typiska egenskaper

Egenskap

150

220

320

ISO VG -klass

150

220

320

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,89

0,90

EP-egenskaper, Timken OK Load, kg (lb), ASTM D2782

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

Vattenavskiljning, tid till separation vid 82°C, ASTM D1401

30

30

30

FE 8 slitagetest, DIN 51819-3, V50 slitage på rulle, mg

2

2

2

FZG mikropitting, Skadenivå, FVA 54

10/High

10/High

10/High

FZG Scuffing, skadenivå, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod)

12+

12+

12+

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

240

240

Skumning, Sekv I, stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Skumning, Sekv II, stabilitet, ml ASTM D892

30/0

30/0

30/0

Fyrkuleprov EP-test, belastning/slitageindex, kgf, ASTM D2783

47

48

48

Fyrkuleprov, EP-test, svetslast, kgf, ASTM D2783

250

250

250

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14,7

19,0

24,1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

150

220

320

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

-18

-15

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

97

97

97

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com