Somentor A

Fullt blandade kallvalsningsoljor av premiumkvalitet

Somentor AH 45, AH 70 och AL 70 är fullt blandade oljor för kallvalsning av premiumkvalitet som är lämpliga för kallvalsning av järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller. Dessa oljor är gjorda på basmaterial av hög kvalitet och speciellt utvalda oljetillsatser för valsning för att tillgodose dessa tillämpningars krävande prestationskrav.

Egenskaper och fördelar

Somentor A- serieoljor är utformade för att effektivt kunna bidra till en kvalitetsproduktion av kallvalsade reservdelar som gjorts av stål eller icke-järnhaltiga metaller. Dessa har följande egenskaper och förtjänster:

  • Framställning av en blank ytbehandling på valsad metall
  • Ren avdunstning i kylningsprocessen för att förhindra rester/avlagringar
  • Enkel filtrering för att förlänga oljans varaktighet
  • Lämplig för ett brett sortiment av metaller
  • Låg viskositet hos Somentor AH45 förbättrar kylningens effektivitet och kan blandas upp för att kostnadseffektiv kunna justera viskositeten hos oljorna AH 70 och AL 70 för kallvalsning.

Användningsområden

Somentor A- serien ger en pålitlig och effektiv smörjning och kylning under en mängd olika kallvalsningstillämpningar.

  • Eftersom de är lämpliga för ett brett sortiment av järnhaltiga eller icke-järnhaltiga metaller, kan Somentor A- seriens produkter användas för att kallvalsa härdat stål, austenitiskt och ferritiskt stål, liksom koppar och kopparlegeringar.
  • Somentor A- serien är lämplig för bruk i alla verkskonfigurationer vilket innefattar allt från 4 high tech verk upp till 20 high tech multivalsverk.
  • Somentor A- seriens produkter är lämpliga för smörjning av reservlager i multi-high tech verk.
  • De kan användas i tillämpningar där filtreringssystemen begagnar sig av aktiva och/eller inaktiva filtermaterial.
  • Somentor A- seriens klasser är lämpliga för bruk i valsningsverks hydrauliska system för att reducera föroreningseffekterna, som beror på pumpens lämplighet att användas för vätskor med låg viskositet.

Typiska egenskaper

Somentor A
KlassAH 45AH 70AL 70
Visuellt yttreBlank och klarBlank och klarBlank och klar
Kinematisk viskositet, ISO 3104   
mm2/s @ 40°C4.27.37.2
Lägsta flyttemp, °C, ISO 3016-6-6-6
Flampunkt, °C, ISO 2592140152160
Densitet @15°C, kg/l, ASTM D 4052822852850
Neutralisringstal, mgKOH/g, ISO 6618‹0.05‹0.1‹0.1

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i skyddsinformationsbladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.