Unirex N Series

Lagerfett för höga temperaturer

UNIREX™ N -smörjfetterna är litiumkomplex-produkter av premiumkvalitet, lämpliga för användning i rullningslager vid höga temperaturer. Dessa mångsidiga smörjfetter kan användas i en rad olika industriella tillämpningar och rekommenderas särskilt för smörjning av elmotorer.

 

UNIREX N -smörjfetterna är inte ämnade att användas under extrema tryckförhållanden där extra anti-svetsningsegenskaper krävs.

 

UNIREX N 2 uppfyller kraven för smörjfetter enligt DIN 51825 - K2N - 20L och ISO L-XBDHA 2.

 

UNIREX N 3 uppfyller kraven för smörjfetter enligt DIN 51825 - K3N - 20L och ISO L-XBDHA 3.

 

Egenskaper och fördelar

Unirex N -smörjfetterna har utmärkta hög- och lågtemperaturprestanda, beständighet mot vatten och korrosion och lång livslängd i en rad olika lagertillämpningar.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkta prestanda vid höga temperaturer

Litiumkomplex förtjockaren motstår uppmjukning och ser till att smörjfettet inte rinner ur lagret vid temperaturer upp till 190°C

Utomordentlig smörjmedelslivslängd

Laboratorietester med lager visar på enastående kontinuerliga smörjningsprestanda vid lagertemperaturer upp till 140°C

Mycket goda lågtemperaturegenskaper

Lågt kraftbehov för uppstart vid låga temperaturer ner till minst -20°C. Uppfyller kraven enligt DIN 51825 för vridmoment vid låga temperaturer
vid -20°C

Utmärkt mekanisk stabilitet

Uppvisar utmärkt motstånd mot uppmjukning vid mekanisk bearbetning

Utmärkt beständighet mot vatten och korrosion

Beständigt mot vattensköljning och skyddar kullagren mot korrosion

Utmärkta prestanda i höghastighetsapplikationer

Kanaliseringsegenskaperna ger utmärkta prestanda i snabbgående djupspåriga kullager. Unirex N 3 rekommenderas där DmN (dvs. lagrets medeldiameter X rpm) överstiger 360.000.

 

Användningsområden

UNIREX N 2 rekommenderas för smörjning av elmotorer. Den är lämplig för NEMA (National Electric Manufacturer's Association) isoleringsklass A, B och F motorer.

 

De flesta användningsområden för UNIREX N innefattar manuella metoder av applicering. Även om UNIREX N 2 är anpassad för bruk i automatiska centralsmörjsystem, så kräver centralsmord utrustning normalt inte den långa livslängd som UNIREX N 2 erbjuder, eftersom en av funktionerna för automatiska system är att fylla på smörjmedel relativt ofta. UNIREX N 3 bör inte användas i sådana system.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

2

3

DIN 51825:2004-06 - K 2 N -20 L

X

 

DIN 51825:2004-06 - K 3 N -20 L

 

X

ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2

X

 

ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3

 

X

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

2

3

Grad

NLGI 2

NLGI 3

Förtjockningsmedel, typ

Litiumkomplex

Litiumkomplex

Färg, visuell

Grön

Grön

Droppunkt, °C, ASTM D 2265

210

210

Oljeseparation, 30 tim vid 100°C, %, ASTM D6184

1,5

0,6

Penetration, 100.000X, 0,1mm, ASTM D217

25

30

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

280

235

SKF EMCOR rosttest, destillerat vatten, ASTM D6138

0 , 1

0 , 1

Basoljeviskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,2

12,2

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

115

115

Viskositetsindex, ASTM D2270

95

95

Vattenursköljning, förlust vid 79°C, vikt-%, ASTM D1264

3,7

3,5

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com