Univis HVI

Hydrauloljor

Univis HVI är en linje av slitageskyddande hydrauloljor med optimal prestanda som kännetecknas av ett ovanligt högt viskositetsindex, De är framställda för att bibehålla en nära viskositetskontroll i applikationer med stora temperaturintervaller. På grund av sin motståndskraft mot viskositetsförändringar rekommenderas Univis HVI-oljor för hydraulsystem som är föremål för stora temperaturvariationer. Många av dessa system är känsliga för förändringar i hydrauloljans viskositet, eftersom de är beroende av enhetlig viskositet för hydraulisk precision. De uppvisar optimala flödesegenskaper vid minusgrader och oljorna är resistenta mot skjuvning och viskositetsförluster, vilket innebär att systemets effektivitet bibehålls och internt pumpläckage minimeras vid höga driftstemperaturer och -tryck. dessa högkvalitativa hydrauloljor ger också ett mycket bra skydd mot slitage för högtrycksvingar, kolv- och kugghjulspumpar. Univis HVI-oljorna är designade med utmärkt oxidationsbeständighet som minskar avlagringar och förbättrar pump- och ventilprestandan. De har utvecklats i samarbete med stora maskintillverkare för att uppfylla stränga krav för krävande hydraulsystem som använder hydrauliska högtryckssystem, högeffektiva pumpar samt för att uppfylla de strikta kraven för andra hydraulsystemkomponenter.

 

Egenskaper och fördelar

Univis HVI-oljor ger en exceptionell viskositetskontroll över ett brett temperaturintervall. Deras utmärkta oxidationsbeständighet tillåter längre intervaller för olje- och filterbyten samtidigt som de tryggar rena system. Deras höga nivå av slitageskydd och utmärkta filmstyrka resulterar i exceptionell prestanda i utrustningen, vilket inte bara resulterar i färre driftsstopp men även bidrar till högre produktionskapacitet. Deras vattenavskiljningsförmåga låter oljorna fungera väl i system som kontaminerats med små mängder vatten, men kan ändå separera stora mängder vatten.

 

Univis HVI-oljor ger följande fördelar:

•  Ovanligt högt viskositetsindex och utmärkta viskositetskontrollegenskaper förbättrar maskinens precision och minskar vridmomentet

• Mycket låga flytpunkter bibehåller utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer

• Lämplig för användning i hydraulisk utrustning som arbetar under mycket kalla förhållanden, såsom kylhus och mobil utrustning som arbetar i mycket kalla klimat

• God prestanda och smidig hydraulisk drift tack vare jämn viskositetskontroll, snabb luftavskiljning, mycket låg skumbildningstendens och god vattenavskiljning

• Exceptionellt rost- och korrosionsskydd reducerar de negativa effekterna av fukt i systemkomponenterna

•  Effektiv oxidationsstabilitet, reducerade avlagringar och förbättrad ventilprestanda

 

Användningsområden    

•  Hydrauliska system är avgörande för att jämna ut hydrauloljans viskositet över ett brett temperaturintervall

     •  Hydrostatiska transmissioner och buffertar

     •  De kan också användas i precisionsinstrument och andra mekanismer där effekttillförseln är begränsad och ökningar i vridmomentet inte är tillåtna på grund av att smörjmedlets förtjockning

     •  För att reducera uppkomsten av avlagringar i utrustning där man använder servoventiler med ett litet spel

     •  System där kallstarter och höga driftstemperaturer är typiska

     •  System som kräver hög lastbärande förmåga och gott skydd mot slitage

     •  Tillämpningar där rost- och korrosionsskydd är en tillgång, såsom system där små mängder vatten är oundvikliga

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

13

26

Kopparremsans korrosion, 3 tim, 100°C, nominellt värde, ASTM D 130

1A

1A

Flampunkt, COC, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

371

896

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

13,5

25,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-60

-60

Viskositetsindex, ASTM D2270

404

376

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx