Univis N Series

Hydrauloljor

Oljorna i Univis™ N -serien är högprestanda premiumhydrauloljor med slitageskydd som utvecklats för uppfylla en mängd olika krav för hydraulisk utrustning. Dessa produkter uppvisar höga viskositetsindex vilket bidrar till deras utmärkta egenskaper vid låga och höga temperaturer och gör dem till ett utmärkt alternativ för utrustning som är utsatt mycket varierande start- och driftstemperaturer. Oljorna i Univis N -serien har utvecklats med god skjuvstabilitet vilket möjliggör användning i högtryckssystem och vid höga temperaturer under längre tidsperioder. De ger lång olje- och filterlivslängd och optimalt skydd för utrustningen och reducerar därigenom både underhållskostnader och kostnader för destruktion av spillolja. Oljorna i Univis N -serien har framställts av utvalda högklassiga basoljor och ett noggrant utvalt tillsatssystem som ger mycket goda slitageskyddande egenskaper och rost- och korrosionsskydd, god vattenavskiljningsförmåga, oxidationsbeständighet, låg skumningstendens och snabb luftavskiljning. De har utvecklats för system under måttlig belastning där ett starkt slitageskydd krävs.

 

Egenskaper och fördelar

Användning av Univis N -seriens hydrauloljor kan resultera i mindre slitage och korrosion. Detta resulterar i längre driftsperioder och lägre underhållskostnader. Deras utmärkta oxidationsbeständighet och termiska stabilitet ger förlängd livstid samtidigt som bildning av slam och avlagringar begränsas. Univis N har mycket god flytbarhet vid låga temperaturer och ger ett gott skydd vid förhöjda temperaturer.

 • Högt viskositetsindex och god skjuvstabilitet bibehåller utmärkta viskositetsegenskaper under långa tidsperioder
 • Låga flytpunkter ger god flytbarhet vid låga temperaturer
 • Goda prestanda och smidig hydraulisk drift tack vare snabb luftavskiljning, mycket låg skumningstendens och god vattenavskiljning
 • Exceptionellt korrosionsskydd minskar de negativa effekterna av fukt i systemkomponenter
 • Effektiv oxidationsbeständighet och termisk stabilitet minskar avlagringar och förbättrar ventilernas funktion.

 

Användningsområden

 • Univis N kan användas i en mängd olika industriella, mobila och marina tillämpningar.
 • System där låga starttemperaturer och höga driftstemperaturer är typiska
 • Hydrauliska system som kräver oljor med slitageskydd
 • System som innehåller växlar och lager där måttliga slitageskyddsegenskaper är önskvärda.
 • System som kräver höga nivåer av lastbärande förmåga och slitageskydd
 • • Maskiner som innehåller komponenter av olika metaller och legeringar

  Tillämpningar där fukt förekommer och ett gott korrosionsskydd är en tillgång

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

32

46

68

DENISON HF-0

X

X

X

DENISON HF-1

X

X

X

DENISON HF-2

X

X

X

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

32

46

68

EATON I-286-S

X

X

X

EATON M-2950-S

X

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

32

46

68

DIN 51524-3:2017-06

X

X

X

ISO L-HV (ISO 11158:2009)

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

32

46

68

ISO VG -klass

32

46

68

Brookfield viskositet vid -20°C, mPa.s, ASTM D2983

1740

3240

 

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1A

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,876

0,875

0,879

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401

5

10

10

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

208

216

222

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

6,39

8,19

11

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

32

46

68

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-48

-48

-42

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

151

152

151

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com