Wyrol

Koncentrerade tillsatser för valsolja till aluminiumvalsverk

Wyrol™ är en omfattande serie av flytande tillsatskoncentrat för att optimera friktionsegenskaperna hos kallvalsoljor såsom Somentor-serien. De är konstruerade och avsedda för att tillåta aluminiumvalsverk att optimera prestandan och uppnå den nödvändiga ytfinishen och kvaliteten på underlaget.

 

Wyrol 2 är en koncentrerad oxidationshämmare som används för att förlänga valsoljans livslängd

 

Wyrol 4 och 8 består vardera av en enda smörjande tillsats, tillsammans med en liten mängd antioxidant. Dessa produkter används för att optimera egenskaperna hos aluminiumvalsoljor med avseende på deras friktionsegenskaper. De ger också valsverkets operatör möjlighet att optimera sammansättningen så att den passar de förhållanden som råder på ett specifikt valsverk.

 

Wyrol 10, 12 och 15 består av en kombination av olika smörjande tillsatser, som tillsammans med en oxidationshämmare hjälper till att ge utmärkta friktionsegenskaper för en rad olika kallvalsoljor i olika förhållanden.

 

Wyrol 2, 4, 6, 8, 10 och 12 är utformade för att uppfylla kraven i FDA 21 CFR 178.3910(a), "Ytsmörjmedel som används vid tillverkning av metallföremål", och används för valsning av folie- eller arkmaterial för livsmedelsapplikationer.

 

Egenskaper och fördelar

Wyrol-produkterna ger följande fördelar:

Wyrol-produkterna ger kunden en stor flexibilitet när det gäller finjusteringen av valsoljorna för att uppnå optimal prestanda från sina valsoljor och -verk. Detta leder till ökad produktion av acceptabelt kvalitetsmaterial och minskar potentialen för materialkassering.

  • Optimerad valsverksproduktion och kvalitet på slutprodukten
  • Kan förlänga valsoljans livslängd avsevärt
  • Höge kvalitet på slutprodukter
  •  

    Minskad kassering och generering av avfallsmaterial

Användningsområden

För optimala prestanda rekommenderar vi att produkten lagras i en varmare (30*C) miljö under 24 timmar före användning. Detta är särskilt viktigt om produkten har lagrats i en temperatur under 5*C under en längre tid (flera månader).

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

10

12

2

4

6

8

FDA 21 CFR 178.3910(a)

X

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

2

4

6

8

10

12

Utseende, AMS 1738

Klar och ljus

Klar och ljus

Klar och ljus

Klar och ljus

Klar och ljus

Klar och ljus

Askhalt, vikt %, ASTM D482

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,830

0,795

0,858

0,830

0,840

Flampunkt (PM), °C, ASTM D93

93

93

111

110

80

105

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

2,2

Neutralisationstal, mgKOH/g, ASTM D974

<0,3

55

<0,2

<0,5

<0,1

Flytpunkt, °C, ASTM D97

24

-3

18

6

18

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx