Wyrol HS

Hydraulolja

WYROL HS-oljorna är syntetiska hydrauloljor som ger lite fläckar och låg hartsbildning, har anti-wear-egenskaper och är särskilt framställda för användning i aluminiumvalsverk. De har tagits fram för att uppfylla de allra senaste kraven på högproducerande valsverk för kallvalsning av aluminium. Läckage av konventionella hydraulvätskor leder till kontaminering av oljesystemet för aluminiumvalsningen, vilket kan orsaka fläck- och hartsbildning på färdiga metallytor. Kontaminering av valsoljan med WYROL HS reducerar emellertid avsevärt denna effekt. WYROL HS har goda anti-wear-egenskaper, utmärkt oxidationsstabilitet och ger gott skydd mot rost och korrosion. Även om WYROL HS är en syntetisk produkt är den blandbar med mineralolja, varför ett byte från konventionell hydraulolja till WYROL HS kan genomföras relativt enkelt. Som en följd av basoljans karaktär uppfyller WYROL HS inte U.S. FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a). Om detta är ett krav, ska WYROL H användas.

 

Egenskaper och Fördelar

WYROL HS är syntetiska hydraulvätskor som har hög prestanda och ger mycket lite fläckar, vilket minskar risken för kassering av producerat material. Deras utmärkta oxidationsstabilitet och goda slitageskydd resulterar i längre livslängd för oljan och förbättrad prestanda hos hydraulkomponenterna.

WYROL HS-oljorna erbjuder följande fördelar:

  • Liten fläckbildning minskar risken för kassationer i produktionen
  • Goda anti-wear-egenskaper minskar slitaget på komponenterna i hydraulsystemet och förlänger användningstiden
  • Utmärkt oxidationsstabilitet minimerar systemavlagringarna och ökar oljans livslängd, vilket sänker underhållskostnaderna

 

Användningsområden

  • Hydraulsystem i valsverk för kallvalsning av aluminium
  • Lämplig för användning hydraulsystem med både låga och höga tryck
  • Rekommenderas för kugghjuls-, ving- och kolvpumpar i hydraultillämpningar

 

Typiska egenskaper 

Wyrol HS 22 46
Densitet vid 15ºC, kg/m³, ASTM D 4052 868 870
Kinematisk viskositet vid 40ºC, mm²/s, ISO 3104 22 44
Kinematisk viskositet vid 100ºC, mm²/s, ISO 3104 3.7 5.3
Lägsta flyttemp, ºC, ISO 3016 -51 -42
Flampunkt, COC, ºC, ISO 2592 160 175
Kopparkorrosion, 3 tim, 100ºC, gradering, ISO 2160 1 1
Rostförebyggande, destillerat vatten, ISO 7120 Godk Godk

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används enligt avsikten, och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.