Mobil 1™ 0W-20

Avancerad helsyntetisk motorolja

Mobil 1 0W-20

Mobil 1 0W-20 är en avancerad helsyntetisk motorolja utvecklad för ge enastående motorskydd och förbättrad bränsleekonomi. Mobil 1 0W-20 uppfyller eller överträffar en mångfald biltillverkar- och branschstandarder och utklassar konventionella motoroljor. Mobil 1 0W-20 rekommenderas för SAE 0W-20 och 5W-20 tillämpningar

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 0W-20 har utvecklats med en patentskyddad blandning av högpresterande syntetiska basoljor, som förstärkts med ett exakt balanserat system av tillsatskomponenter. Den avancerade helsyntetiska formuleringen med sin låga viskositet bidrar till ökad motoreffektivitet och förbättrad bränsleekonomi. Mobil 1 0W-20 ger samma högtemperaturskydd som oljor med högre viskositet och erbjuder samtidigt den bästa bränsleekonomin i Mobil 1 produktsortiment. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Avancerad helsyntetisk motorolja med låg viskositet

Bidrar till förbättrad bränsleekonomi baserat på 0,2-2,3 %, potentiell förbättring av bränsleekonomin vid byte från oljor med högre viskositet till en 0W-20 -klass olja. De faktiska besparingarna beror på fordons-/motortyp, yttertemperatur, körförhållanden och viskositeten på din nuvarande motorolja.

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till att minska oljans åldrande, vilket resulterar i ett långvarigt skydd

Enastående lågtemperaturegenskaper

Snabb start i kallt väder och snabbt skydd bidrar till längre motorlivslängd

Exakt balanserat system av tillsatskomponenter

Enastående smörj- och slitageskyddsegenskaper för de flesta körstilar, från lätta till svåra körförhållanden, där en 5W-20 eller 0W-20 olja rekommenderas

 

Användningsområden

Mobil 1 0W-20 rekommenderas av ExxonMobil för SAE 5W-20 och 0W-20 tillämpningar i alla typer av bensindrivna personbilar, suvar, skåpbilar och lätta lastbilar.

  • Mobil 1 0W-20 är utvecklad för att bidra till enastående motorskydd och fördelaktig bränsleekonomi.
  • Mobil 1 0W-20 rekommenderas för extremt kalla förhållanden för att bidra till snabba starter och snabb smörjning.
  • Mobil 1 0W-20 rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygplansmotorer, om inte tillverkaren uttryckligen godkänt detta.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

GM dexos1:GEN2 Licensed

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

GM 6094M

API CF

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN

API SM

API SL

API SJ

Ford WSS-M2C947-A

ILSAC GF-5

API SN PLUS

API SN Resource Conserving

Ford WSS-M2C947-B1

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

0W-20

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,7

Viskositetsindex, ASTM D2270

173

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

HTHS viskositet vid 150°C, mPa.s, ASTM D4683

2,7

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,065

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

224

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

8,8

MRV, skenbar viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D4684

9200

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,841

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com