Mobil 1 ESP 0W-40

Avancerad syntetisk motorolja

Mobil 1™ ESP 0W-40 är en avancerad syntetisk motorolja som utvecklats för att ge exceptionell rengöringsförmåga, slitageskydd och prestanda. Mobil 1 ESP 0W-40 har framställts av experter för att bidra till längre livslängd och bibehållen effektivitet i utsläppssystem i både bensin- och dieseldrivna bilar. Mobil 1 ESP 0W-40 uppfyller eller överträffar kraven för många ledande industri- och biltillverkarstandarder, som krävs för nyare moderna diesel- och bensindrivna personbilsmotorer. 

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 ESP 0W-40 framställs med en äganderättsskyddad blandning av avancerade komponenter som utvecklats för att vara helt kompatibla med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och katalysatorerna för bensinmotorer (CAT). Mobil 1 ESP 0W-40 har utvecklats för att bidra till bästa möjliga prestanda och skydd i kombination med potentiellt förbättrad bränsleekonomi. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Låg askhalt

Bidrar till att minska partikelavlagringar i dieselpartikelfilter

Låg svavel- och fosforhalt

Bidrar till reducera förgiftning av bensinkatalysatorer

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att minska avlagringar och slambildning för längre och renare motorlivslängd

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Låg oljeförbrukning

Mindre kolväteföroreningar

Förbättrade friktionsegenskaper

Bidrar potentiellt till bättre bränsleekonomi

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

Snabba kallstarter och ultrasnabbt skydd

Bidrar till förlängd motorlivslängd

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP 0W-40 rekommenderas för alla typer av moderna bilmotorer, i synnerhet för de bensin- och dieselmotorer med höga prestanda som återfinns i de senaste personbilarna, SUV-fordonen och lätta transportfordonen.

 

Mobil 1 ESP 0W-40 har General Motors godkännande enligt Service Fill dexos2™, som krävs för alla nya GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel- och bensinmodeller fr.o.m. 2010. GM/Opel har meddelat att dexos2™-specifikationen är bakåtkompatibel med äldre GM/Opel-specifikationer (GM-LL-A-025 och GM-B-LL-025). Majoriteten av GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel- och bensinfordon kan använda dexos2™-oljor.

Mobil 1 ESP 0W-40 är speciellt lämplig för extrema förhållanden där konventionella oljors prestanda ofta är otillräckliga.

Den rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygplansmotorer såvida detta inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

GM dexos2

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

 

Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

API CF

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C3

API SM

FIAT 9.55535-S2

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

0W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,845

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

234

HTHS viskositet vid 150°C, 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,76

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

73

MRV, skenbar viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D4684

26400

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,08

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

7,8

Viskositetsindex, ASTM D2270

176

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på