Mobil 1™ ESP 0W-30

Avancerad helsyntetisk motorolja

Mobil 1 ESP 0W-30

Mobil 1™ ESP 0W-30 är en avancerad helsyntetisk motorolja som utformats för att ge exceptionell rengöringsförmåga, slitageskydd och prestanda. Mobil 1 ESP 0W-30 har formulerats av experter för att bidra till längre livslängd och bättre effektivitet i utsläppssystem, i både bensin- och dieseldrivna bilar. Mobil 1 ESP 0W-30 uppfyller eller överträffar kraven för många ledande industri- och biltillverkarstandarder, som krävs för nyare moderna diesel- och bensindrivna personbilsmotorer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 ESP 0W-30 tillverkas med en äganderättsskyddad blandning av avancerade komponenter som formulerats för att vara helt kompatibla med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och katalysatorer för bensinmotorer (CAT). Mobil 1 ESP 0W-30 har formulerats för att bidra till bästa möjliga prestanda och skydd tillsammans med potentiellt förbättrad bränsleekonomi. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Låg askhalt

Bidrar till att minska partikelavlagringar i dieselpartikelfilter

Låga svavel- och fosforhalter

Bidrar till reducera förgiftning av bensinkatalysatorer

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att minska avlagringar och slambildning för längre och renare motorlivslängd

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Låg oljeförbrukning

Mindre kolväteföroreningar

Förbättrade friktionsegenskaper

Bidrar potentiellt till bättre bränsleekonomi

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

Snabba kallstarter och ultrasnabbt skydd bidrar till längre motorlivslängd

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP 0W-30 rekommenderas för många typer av moderna bilmotorer, i synnerhet för högpresterande bensin- och dieselmotorer som finns i de senaste personbilarna, stadsjeeparna och lätta skåpbilarna.

 

Mobil 1 ESP 0W-30 är speciellt lämplig för extrema förhållanden där konventionella oljor ofta är olämpliga. Den rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygplansmotorer såvida detta inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C2

ACEA C3

API SN motortestkrav

API SL

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Klass

0W-30

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0.6

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,846

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,5

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

67,8

Roterande mini-viskometer, uppenbar viskositet vid -30 °C, mPa.s, ASTM D4684

26900

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,08

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

6,3

Viskositetsindex, ASTM D2270

165

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx