Mobil 1™ ESP 5W-30

Avancerad helsyntetisk motorolja

Mobil 1 ESP 5W-30

Mobil 1™ ESP 5W-30 är en avancerad högpresterande syntetisk motorolja som framställts för att ge exceptionell rengöringsförmåga, slitageskydd och prestanda. Mobil 1 ESP 5W-30 har framställts av experter för att bidra till ökad livslängd och bättre effektivitet för utsläppssystem i både bensin- och dieseldrivna bilar. Mobil 1 ESP 5W-30 uppfyller eller överträffar kraven för många ledande industri- och biltillverkarstandarder, som krävs för nyare moderna diesel- och bensindrivna personbilsmotorer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 ESP 5W-30 tillverkas med en äganderättsskyddad blandning av avancerade komponenter som framställts för att vara helt kompatibla med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och katalysatorerna för bensinmotorer (CAT). Mobil 1 ESP 5W-30 har utvecklats för att leverera enastående prestanda och skydd och samtidigt ge avancerade bränsle-ekonomifördelar. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Låg askhalt

Bidrar till att minska partikelavlagringar i dieselpartikelfilter

Låg svavel- och fosforhalt

Bidrar till reducera förgiftning av bensinkatalysatorer

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att minska avlagringar och slambildning för längre och renare motorlivslängd

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Utvecklad för att ge låg oljeförbrukning

Mindre kolväteföroreningar

Förbättrade friktionsegenskaper

Bidrar till förbättrad bränsle-ekonomi

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

Snabba kallstarter och snabbt skydd bidrar till ökad motorlivslängd

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP 5W-30 rekommenderas för alla typer av moderna bilmotorer, i synnerhet för de bensin- och dieselmotorer med höga prestanda som används i de senaste personbilarna, SUV-fordonen och lätta transportfordonen.

  • Mobil 1 ESP 5W-30 är speciellt lämplig för extrema förhållanden där konventionella oljors prestanda ofta kan vara otillräckliga.
  • Den rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygplansmotorer såvida detta inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

VW 504 00

VW 507 00

Porsche C30

PSA B 71 2290

GM dexos2

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

PSA B 71 2297 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

VW 502 00

VW 503 00

VW 503 01

VW 505 00

VW 506 00

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA C2

ACEA C3

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Viskositet, cSt vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

HTHS viskositet vid 150°C, mPa.s, ASTM D4683

3,5

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-48

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,8458

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com