Mobil 1™ ESP X2 0W-20

AVANCERAD BRÄNSLEEKONOMI, SHC SYNTHESE TECHNOLOGY MOTOROLJA

Mobil 1 ESP X2 0W-20

Mobil 1TM ESP x2 0W-20 är en SCH Synthese Technology speciellt utvecklad för att erbjuda enastående motorrenhet, slitageskydd, lång hållbarhet och avancerad bränsleekonomi* för att hålla din motor igång som ny. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 är ett resultat av vår senaste teknologi som förenar hållbarhet och skydd i en motorolja med låg viskositet och låg friktion. Produkten har framtagits i samarbete med ledande europeiska biltillverkare. Mobil 1 ESP x2 0W-20 har framtagits av experter för att bidra till att förlänga livslängden och bibehålla effektiviteten på utsläppssystemen i nya europeiska diesel- och bensindrivna bilar, som kräver oljor med SAE 0W-20 viskositet.

*jämfört med Mobil 1 ESP 5W-30.

 

Egenskaper och fördelar

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att förhindra bildandet av skadliga avlagringar för att möjliggöra lång och ren motorlivslängd**

Ger enastående motorrenhet och förhindrar slambildning

**Jämfört med biltillverkares standarder

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Förbättrade friktionsegenskaper

Ger en förbättring på 4 % i bränsleekonomin när man ändrar från motorolja med en högre viskositet 5W-30***

***Verkliga besparingar beror på fordon och motortyp, utomhustemperatur och barometertryck, körförhållanden och den nuvarande motoroljans viskositet.

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

God flytbarhet vid låga temperaturer ger snabbt skydd vid kallstarter

Enastående egenskaper i höga temperaturer

Slitageskydd

Enastående skydd vid höga temperaturer över hela oljebytesintervallet**

**Jämfört med biltillverkares standarder

Slitageskydd

Enastående slitageskydd över hela oljebytesintervallet**

**Jämfört med biltillverkares standarder

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP x2 0W-20 lämpar sig för moderna högeffektiva bensin-, diesel- och hybridbilar från Porsche, Volkswagen och Mercedes-Benz samt för japanska och koreanska fordon som specifikt kräver en SAE 0W-20 viskositetsklass och någon av de specifikationer som oljan stöder.

 

• Mobil 1 ESP x2 0W-20 baserad på Mobil syntetiska teknik för låg asknivå, uppfyller eller överträffar industristandarden ACEA C5 för att hjälpa till att skydda avgasefterbehandlingssystem som utformats för att begränsa motorutsläppen.

• Mobil 1 ESP x2 0W-20 uppfyller eller överträffar också API SP-motortestkraven för att hjälpa till att hantera LSPI (Low Speed Pre-Ignition), vilket gör den till ett favoritval för nerdimensionerade turboladdade bensinmotorer med direktinsprutning.

• Mobil 1 ESP x2- 0W-20 får endast användas till de fordon för vilka en SAE 0W-20 motorolja rekommenderas. Den är inte lämplig för äldre fordonsmotorer konstruerade för att arbeta med motoroljor med högre viskositet. Mobil 1 ESP x2 0W-20 rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygmotorer, såvida inte produkten uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i bilens servicehandbok.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

GM dexosD Licensed

MB-Approval 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

ACEA C5

API SN motortestkrav

MOTORTESTKRAV ENLIGT API SN PLUS

MOTORTESTKRAV EENLIGT API SP

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Klass

SAE 0W-20

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15,6°C, g/cm3, ASTM D4052

0,843

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

235

HTHS viskositet vid 150°C, mPa.s, ASTM D4683

2,6

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

7,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

Viskositetsindex, ASTM D2270

175

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx