Mobil 1™ ESP X2 0W-20

AVANCERAD BRÄNSLEEKONOMI, SHC SYNTHESE TECHNOLOGY MOTOROLJA

Mobil 1 ESP X2 0W-20

Mobil 1TM ESP x2 0W-20 är en SCH Synthese Technology speciellt utvecklad för att erbjuda enastående motorrenhet, slitageskydd, lång hållbarhet och avancerad bränsleekonomi* för att hålla din motor igång som ny. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 är ett resultat av vår senaste teknologi som förenar hållbarhet och skydd i en motorolja med låg viskositet och låg friktion. Produkten har framtagits i samarbete med ledande europeiska biltillverkare. Mobil 1 ESP x2 0W-20 har framtagits av experter för att bidra till att förlänga livslängden och bibehålla effektiviteten på utsläppssystemen i nya europeiska diesel- och bensindrivna bilar, som kräver oljor med SAE 0W-20 viskositet.

*jämfört med Mobil 1 ESP 5W-30.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att förhindra bildandet av skadliga avlagringar för att möjliggöra lång och ren motorlivslängd**

Ger enastående motorrenhet och förhindrar slambildning

**Jämfört med biltillverkares standarder

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Förbättrade friktionsegenskaper

Ger en förbättring på 4 % i bränsleekonomin när man ändrar från motorolja med en högre viskositet 5W-30***

***Verkliga besparingar beror på fordon och motortyp, utomhustemperatur och barometertryck, körförhållanden och den nuvarande motoroljans viskositet.

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

God flytbarhet vid låga temperaturer ger snabbt skydd vid kallstarter

Enastående egenskaper i höga temperaturer

Slitageskydd

Enastående skydd vid höga temperaturer över hela oljebytesintervallet**

**Jämfört med biltillverkares standarder

Slitageskydd

Enastående slitageskydd över hela oljebytesintervallet**

**Jämfört med biltillverkares standarder

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP x2 0W-20 rekommenderas för nya bensin- och dieselmotorer med höga prestanda i nya europeiska fordon som kräver SAE 0W-20 viskositet.

 

     • Mobil 1 ESP x2 0W-20 får bara användas i de fordon som produkten godkänts för. Produkten är inte bakåtkompatibel med motorer i äldre fordon.

     • Mobil 1 ESP x2 0W-20 rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygplansmotorer, såvida inte produkten uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 **** Kontrollera alltid i fordonets handbok vilka viskositeter och specifikationer tillverkaren rekommenderar.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

GM dexosD Licensed

MB-Approval 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

ACEA C5

API SN motortestkrav

MOTORTESTKRAV ENLIGT API SN PLUS

MOTORTESTKRAV EENLIGT API SP

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

0W-20

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15,6°C, g/cm3l, ASTM D4052

0,843

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

235

HTHS viskositet vid 150°C, mPa.s, ASTM D4683

2,6

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

7,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

Viskositetsindex, ASTM D2270

175

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx