MOBIL 1™ ESP X3 0W-40

Avancerad helsyntetisk motorolja

Mobil 1 ESP x3 0W-40

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 är en avancerad helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för att erbjuda enastående prestanda för högprestandamotorer, enastående motorrenhet, slitageskydd, lång hållbarhet och avancerad bränsleekonomi*.  Mobil 1 ESP X3 0W-40 är vår senaste teknologi, utvecklad i samarbete med Porsche, en av våra viktigaste europeiska biltillverkare. Mobil 1 ESP X3 0W-40 har utvecklats av experter för att bidra till att förlänga livslängden för de senaste bensindrivna europeiska motorfordonen.

*jämfört med vår Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 ESP X3 0W-40 framställs med en patenterad blandning av de mest avancerade komponenter som utvecklats för att vara fullt kompatibla med de senaste bensinpartikelfiltren (GPF). Mobil 1 ESP X3 0W-40 har utvecklats för att ge enastående prestanda och skydd i kombination med avancerade bränsle-ekonomifördelar. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

**Baserat på branschens och biltillverkares standardmotortester

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att förhindra uppbyggnaden av skadliga avlagringar för att möjliggöra lång och ren motorlivslängd**

Ger enastående motorrenhet och förhindrar slambildning

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Bidrar till att motverka att oljan åldras för att ge skydd under hela oljebytesintervallet.

Förbättrade friktionsegenskaper

Ger förbättrad bränsleekonomi jämfört med Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

Snabb smörjning vid låga temperaturer ger skydd vid kallstarter

Slitageskydd

Ger enastående slitageskydd**

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP X3 0W-40 rekommenderas för högprestandamotorer utrustade med bensinpartikelfilter (GPF).

  1. Mobil 1 ESP X3 0W-40 får bara användas i fordon som produkten godkänts för. Den är inte bakåtkompatibel med bilmotorer som kräver A40, C30 eller C20. ***

    *** Kontrollera alltid i fordonets handbok vilka viskositeter och specifikationer tillverkaren rekommenderar.

     

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

PORSCHE C40

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

GM dexos2

VW 511 00

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

API SN motortestkrav
API SN PLUS

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

SAE 0W-40

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,846

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,1

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-48

Viskositetsindex, ASTM D2270

204

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx