Mobil 1 Peak Life 5W-50

Avancerad helsyntetisk motorolja

Mobil 1™ är världens ledande syntetiska motoroljemärke, som ger överlägsna prestanda och exceptionellt skydd. 

Mobil 1 Peak Life 5W-50 ärvår beprövade och pålitliga formulering, utformad för att hjälpa till att balansera kraven från nya och äldre fordon genom att leverera utmärkta allround-prestanda.

 

Datablad

Egenskaper och möjliga fördelar

Mobil 1 Peak Life 5W-50 ger enastående skydd, vilket hjälper till att senarelägga början av motorslitage. Den är framtagen med mycket stor noggrannhet för att hjälpa till att minska motorslitaget genom att minimera mängden av slam och avlagringar som bildas i takt med att motorn åldras. 

  • Kraftfullt tillsatssystem för att minimera bildandet av slam och avlagringar för att senarelägga motorns åldrande
  • Antioxidationstillsatser som hjälper till att öka oljans livslängd
  • Balanserad formulering som säkerställer suveräna prestanda under merparten av bilens livslängd
  • Basoljor med höga prestanda i kombination med ett exakt balanserat komponentsystem för ett enastående allround slitageskydd
  • Bred viskositetsklass som ger en flexibel kombination av skydd vid såväl höga som låga temperaturer
  • Tjock oljefilm som ger extra skydd i något äldre motorer

 

Användningsområden

Den balanserade teknologin i Mobil 1 Peak Life 5W-50 gör att den lämpar sig för praktiskt taget alla typer av fordon och driftförhållanden – från normala till extrema.

  • Nästan alla motorteknologier
  • Åldrande fordon
  • Högpresterande motorer
  • Nästan alla driftförhållanden – från normala till extrema

Kontrollera alltid i ägarhandboken vilken viskositetsklass som rekommenderas och vilka specifikationer som gäller för just ditt fordon.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil 1 Peak Life 5W-50 uppfyller eller överträffar kraven enligt:  
API SN,SM,SL X
ACEA A3/B3, A3/B4 X
Lexus LFA Service Fill X

 

Mobil 1 Peak Life 5W-50 har följande tillverkares godkännanden:  
VW 501 01 / 505 00 X
PORSCHE A40 X
MB-Approval 229,1 X
MB-Approval 229,3 X

 

Enligt ExxonMobil har Mobil 1 Peak Life 5W-50 följande kvalitetsnivå:  
API CF X

 

Typiska egenskaper

Mobil 1 Peak Life 5W-50 Värde
Viskositet, mm²/s ASTM D445  
@ 40º C 108
@ 100º C 17,5
Viskositetsindex 180
Sulfataska, vikt-% (ASTM D874) 1,3
Fosforhalt, vikt-% (ASTM D4951) 0,1
Flampunkt, °C (ASTM D92) 231
Densitet @15,6 °C kg/l, (ASTM D4052) 0,85
Totalt bastal, mgKOH/g (ASTM D2896) 11,8
MRV vid -35 ºC, cP (ASTM D4684) 29 244
HTHS Viskositet, mPa•s @ 150 °C (ASTM D4683) 4,4

 

Hälsa och säkerhet

Baserat på tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används på avsett sätt och rekommendationerna i säkerhetsdatabladet (MSDS) följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor, via Internet eller överlämnas av säljare till kund om detta krävs enligt lag. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.