Mobil ATF 134

Olja för automaväxellådor

Mobil ATF 134 är en automatväxellådsolja med extra höga prestanda framställd med utvalda HVI-basoljor och den rekommenderad för användning i Mercedes automatväxellådor.

Datablad

 

Egenskaper och fördelar

Mobil ATF 134 har framställts med ett avancerat tillsatssystem kombinerat med en noggrant utvald blandning av basoljor som ger utmärkt termisk stabilitet och slitageskydd liksom även mycket goda egenskaper vid låga temperaturer. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt pumpbarhet och cirkulation vid låga temperaturer

Enastående kallstartsegenskaper

Förbättrade slitageskyddande egenskaper

Förbättrar slitageskydd och ger längre livslängd för transmissionssystem

Utvecklad för att uppfylla de senaste kraven gällande friktionsegenskaper

Ger smidiga växlingar under transmissionssystemets hela livstid

Utmärkt skydd mot nedbrytning vid höga driftstemperaturer

Möjliggör längre bytesintervall

 

Användningsområden

Mobil ATF 134 rekommenderas för användning i Mercedes Benz' senaste generation av sjuväxlade automatlådor. Den är godkänd enligt MB 236.14

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB godkännande 236.14

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Färg, DIN ISO 2549

Röd

Flampunkt, COC, °C, DIN EN ISO 2592

200

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, DIN EN ISO 51562-1

6,5

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, DIN EN ISO 51562-1

29,6

Flytpunkt, °C, DIN ISO 3016

-51

Brookfield-viskositet vid -40°C, cP, DIN 51398

8500

Viskositetsindex, DIN ISO 2909

185

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på