MOBIL ATF 220

Olja för automaväxellådor

mobil atf 220 eu 1l

Mobil ATF 220 är en högpresterande olja för automatväxellådor i äldre fordon som kräver specifikationen Dexron IID. Den används även som hydraulolja i speciella tillämpningar.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil ATF 220 är framställd av högkvalitativa, konventionella basoljor vilka kombinerats med ett särskilt additivsystem i vilket ingår viskositetsindexförbättrare, antioxidanter och skumdämpare som ger jämna och kontrollerade friktions- och slitage-egenskaper. Produkten ger användarna en utmärkt körupplevelse även under mycket skiftande körförhållanden i en mångfald bilar före år 1994. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

God termisk stabilitet och oxidationsbeständighetrena för effektiv drift under oljans hela användningstid
Motstår bildning av lack, slam och avlagringar för att hålla transmissionerna

Goda slitageskyddande egenskaperUppfyller krav på slitageskydd, vilket leder till ökad livslängd för transmissionen

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturerUnderlättar starter och ren, snabb smörjning vid låga omgivningstemperaturer

Effektiva skumdämpande egenskaper

Smidig och bestående växlingskänsla samt minskad traktionsförluster under svåra arbetsbetingelser

Kompatibel med alla vanligt förekommande tätningsmaterial som används i Typ IID-transmissioner

Bevarar en effektiv läckagekontroll

 

Användningsområden

Mobil ATF 220 rekommenderas för vissa automatiska och manuella transmissioner i personbilar och lätta lastbilar som kräver specifikationen Dexron IID, samt för styrservosystem i dessa bilar. Den lämpar sig även för användning i vissa speciella hydraulsystem i jordbruksutrustning och annan utrustning som har liknande smörjoljekrav. Användaren rekommenderas konsultera de av tillverkaren angivna kraven.
 Andra tillämpningar inkluderar:

     •  Transmissioner i terränggående fordon, styrservo och andra hydraulsystem som kräver en Dexron IID eller Allison C-4 -olja.

     •  Industriella hydraulsystem och -komponenter.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN 339 Typ V1

MAN 339 Typ Z1

MB godkännande 236.7

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 14A

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

Allison C-4

CATERPILLAR TO-2

Ford ESR-M2C163-A2

GM DEXRON II

GM Type A Suffix A

Renk Doromat

VOLVO 97340

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Brookfield viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

33000

Färg, visuell

Röd

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,870

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

200

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7,0

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

37,0

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-44

Viskositetsindex, ASTM D2270

153

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com