Mobil ATF 3309

Olja för automatväxellådor

Mobil ATF™ 3309 är en olja med höga prestanda som uppfyller tillverkarspecifikationerna för användning i vissa automatiska transmissioner med glidkontrollerad låskoppling.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil ATF 3309:s unika sammansättning är utvecklad för att ge utmärkt smörjning i vissa automatiska transmissioner med glidkontrollerad låskoppling. Denna enastående smörjförmåga innebär väsentliga fördelar vid drift, såsom:

 • Utmärkta smörjegenskaper för tyst drift och smidiga växlingar i godkända växellådor
 • Kontrollerade friktionsegenskaper ger en smidig och effektiv kraftöverföring inom alla normala temperaturområden
 • Bidrar till att begränsa vibrationer i växellådan och ger utmärkt körbarhet
 • Bidrar till att förlänga transmissionens livslängd tack vare utmärkt slitageskydd
 • Lång oljelivslängd tack vare utmärkt oxidationsbeständighet
 • Utomordentligt stabil viskositet (högt viskositetsindex) för att tillförsäkra fullgod smörjning utan betydande förtunning vid drift under mycket höga temperaturer, eller förtjockning vid låga starttemperaturer
 • Motstår skumning
 • Förträffligt skydd mot rost och korrosion
 •  

  Kompatibilitet med tätningsmaterial av syntetiska gummin

Användningsområden

Mobil ATF 3309 rekommenderas för användning i transmissioner som kräver oljor med kvalitetsnivå enligt JWS 3309 eller GM 9986195 Den rekommenderas även för påfyllning av olja i tillämpningar där Toyota T-IV krävs Se ägarhandboken för korrekta oljespecifikationer.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

AUDI G-055-025-A2

GM 9986195

TOYOTA T-IV

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

FORD WSS-M2C924-A

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Brookfield viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

13000

Färg, visuell

Röd

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,852

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

198

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7.1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

33

Viskositetsindex, ASTM D2270

181

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på