Mobil ATF SHC™

Högpresterande helsyntetisk olja för automatväxellådor

MOBIL ATF SHC

Mobil ATF SHC™ är en helsyntetisk olja för automatväxellådor och konvertrar. Den har överlägsna prestanda och den möter de stränga krav som ställs på automatiska transmissioner som arbetar under svåra förhållanden, vid höga temperaturer och hård belastning. Mobil ATF SHC har ett naturligt högt viskositetsindex och en exceptionell termiska stabilitet. Oljan bibehåller därmed sina egenskaper vid mycket höga arbetstemperaturer, samtidigt som den möjliggör drift även vid mycket låga temperaturer, t.o.m under –40° C.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil ATF SHC kombinerar högklassiga syntetiska kolvätebasoljor med ett balanserat additivsystem och den har därmed avsevärt högre prestanda jämfört med konventionella oljor. Den unika sammansättningen erbjuder avsevärt längre driftstid för oljan och växellådan, den förbättrar växellådadans renhet och ger smidigare drift och bättre körkomfort vid alla typer av driftsförhållanden. Viktiga egenskaper och fördelar omfattar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Mycket goda friktionsegenskaper som bibehålls i långvarig driftHöjer växellådans effekt och tillförlitlighet, gör växlingen smidigare och förbättrar bränsle-ekonomin
Enastående värmestabilitet och oxidationsbeständighetHåller växellådan ren, vilket leder till ökad livslängd och högre prestanda även under svåra driftsförhållanden
Mycket stark och stabil oljefilm ger enastående slitageskyddAvsevärt mindre slitage och ökad livslängd för växellådan
Utmärkt flytförmåga vid låga temperaturerSnabb och pålitlig smörjning vid omgivande temperaturer under –40°C
Exceptionell skjuvstabilitetBibehållen viskositet även vid mycket hård belastning och höga temperaturer
Kompatibel med ATF-oljor av mineraltyp och alla konventionella tätningsmaterialMindre läckage och mindre problem i samband med påfyllning i akutlägen

 

Användningsområden

Mobil ATF SHC rekommenderas av ExxonMobil för användning i moderna, högpresterande växellådor, som arbetar under svåra förhållanden, där temperatur och belastningar kan vara höga eller klimatet kallt. Den är idealisk för manuella transmissioner avsedda att arbeta med olja av ATF-typ. Oljan ger en pålitlig och smidig funktion av växellådan och ett utmärkt skydd under svåra arbetsbetingelser.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil ATF SHC har följande maskinbyggares godkännanden: 
ZF TE-ML 14BX
ZF TE-ML 16LX
ZF TE-ML 09XX
MB-Approval 236.8X
MAN 339 TYPE Z2X
MAN 339 TYPE V2X

 

Enligt ExxonMobil har Mobil ATF SHC följande kvalitetsnivå: 
GM DEXRON IIEX
ALLISON C-4X
CAT TO-2X
RENK DOROMATX

 

Typiska egenskaper

Mobil ATF SHC 
Viskositet, ASTM D 445 
mm²/s vid 40°C33
mm²/s vid 100°C7.4
Brookfield-viskositet, ASTM D 5293 
-cP @ -40°C7000
Viskositetsindex, ASTM D 2270200
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-51
Flampunkt, °C, ASTM D 92210
Densitet, kg/l vid 15°C, ASTM D 40520.839
FärgRöd

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.