Mobil ATF SHC™

Syntetisk vätska med överlägsen prestanda till automatväxellådor

MOBIL ATF SHC

Mobil ATF SHC™ är en syntetisk vätska till automatväxellådor med överlägsen prestanda. Den är utformad för att uppfylla strikta krav för automatiska växellådor som används för tung drift vid höga temperaturer och tung belastning. Mobil ATF SHC naturligt höga viskositetsindex och stabilitet skyddar mot termisk nedbrytning vid höga drifttemperaturer och kan dessutom uppvisa enastående prestanda vid omgivande temperaturer under 40°C.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil ATF SHC kombinerar syntetiserade kolvätebaserade oljor med hög prestanda och ett balanserat tillsatssystem för att ge en betydligt högre prestanda jämfört med konventionella vätskor. Denna vätska till automatväxellådor har lång livslängd, ger en ökad renlighet i transmissionen, har utmärkt växlingsprestanda och förlängd transmissionstid under alla driftförhållanden och prestandanivåer. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Förbättrade, varaktiga friktionsegenskaper

Förbättrar och bibehåller växellådans effektivitet, ger smidigare växlingsprestanda och förbättrad bränsleekonomi

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Håller transmissionen ren, vilket förlänger livslängden och prestandan även under svåra körförhållanden

Enastående filmstyrka och slitageskyddande egenskaper

Avsevärd minskning av slitage och ökad livslängd för växellådan

Utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer

Bidrar till att ge snabb och pålitlig smörjning vid omgivande temperaturer under 40°C

Exceptionell skjuvstabilitet

Viskositeten bibehålls även vid mycket tung drift med höga driftstemperaturer

Kompatibel med mineralbaserade ATF-oljor och alla konventionella tätningsmaterial

Mindre problem vid påfyllning i akutlägen och utmärkt läckagekontroll

 

Användningsområden

Mobil ATF SHC rekommenderas av ExxonMobil för användning i moderna högpresterande växellådor som arbetar med tung drift, i höga temperaturer och med tung belastning eller i kalla klimat. Vätskan är idealisk för manuella växellådor som är utformade för att arbeta med ATF-vätskor, eftersom den ger utmärkt växling och skydd under svåra driftförhållanden.

 

Specifikationer och godkännanden

Enligt ExxonMobil är denna produkt av följande kvalitetsnivå:

Allison C-4

Caterpillar TO-2

GM DEXRON II E

Renk Doromat

 

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z2

MB-godkännande 236.8

R. Bosch AS smörjmedel klass TE-ML 09X

ZF TE-ML 14B

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Utseende, visuellt

Röd

Brookfield Viscosity vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

7000

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,839

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

210

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7,4

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

33

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

Viskositetsindex, ASTM D2270

200

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx